Παράταση δήλωσης ζωικού κεφαλαίου για τους κτηνοτρόφους

Παράταση δήλωσης ζωικού κεφαλαίου για τους κτηνοτρόφους

Παράταση δήλωσης ζωικού κεφαλαίου για τους κτηνοτρόφους

Με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρατείνεται η δήλωση ζωικού κεφαλαίου και σταβλικής εγκατάστασης

Η ανακοίνωση:

«Πρόσκληση δήλωσης στοιχείων ζωικού κεφαλαίου των κτηνοτρόφων για το έτος 2015»

Σε συνέχεια της από 27/3/2015 ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να διευκολυνθούν οι κτηνοτρόφοι για τις εργασίες του Πάσχα η προθεσμία για τις:

1. Δήλωση ζωικού κεφαλαίου υποδεικνύοντας και την ακριβή θέση της μόνιμης σταβλικής εγκατάστασης
2. Δήλωση σταβλικής εγκατάστασης μετακίνησης στον τόπο όπου πρόκειται να μετακινηθεί καθώς και του ζωικού κεφαλαίου που θα μετακινήσει
παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015.
Αναφορικά με την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών των βοσκοτόπων του σημείου 3 «Κατάθεση και σκανάρισμα των δικαιολογητικών για βοσκότοπους που νέμεται τη χρήση «ιδιωτικούς», συμπεριλαμβανομένων και των ενοικιαζόμενων από ιδιώτες ή ΝΠΙΔ, και ψηφιοποίηση τους στην ΕΑΕ 2015» της παραπάνω ανακοίνωσης θα ενημερωθείτε στο άμεσο χρονικό διάστημα καθώς αναμένεται σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ

SHARE