Περίληψη διακήρυξης «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου στη λιμνοδεξαμενή Ιτέας».

Περίληψη διακήρυξης «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου στη λιμνοδεξαμενή Ιτέας».

Περίληψη διακήρυξης «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου στη λιμνοδεξαμενή Ιτέας».

Ο Δήμος ΠΑΛΑΜΑ διακηρύττει ότι την 21η του μηνός Απριλίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο ΠΑΛΑΜΑ, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν.3669/08, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΙΤΕΑΣ».

Για να διαβάσετε την περίληψη κάντε κλικ εδώ

SHARE