ΕΛΣΤΑΤ: 870,2 χιλ. τόνοι βαμβάκι το 2013. Αυξηση 10,3% σε σύγκριση με...

ΕΛΣΤΑΤ: 870,2 χιλ. τόνοι βαμβάκι το 2013. Αυξηση 10,3% σε σύγκριση με το 2012

ΕΛΣΤΑΤ: 870,2 χιλ. τόνοι βαμβάκι το 2013. Αυξηση 10,3% σε σύγκριση με το 2012

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας αναφορικά με την παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, για το έτος 2013.

Οι σημαντικότερες μεταβολές ως προς τον όγκο παραγωγής, κατά είδη προϊόντων,είναι οι εξής:

στην παραγωγή του σκληρού σιταριού, μείωση 5,0% το 2010 σε σχέση με το 2009,μείωση 5,8% το 2011 σε σχέση με το 2010, μείωση 5,5% το 2012 σε σχέση με το 2011 και 4.6% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 1.650,3 χιλ. τόνοι το 2009, 1.568,2 χιλ. τόνοι το 2010, 1.477,2 χιλ. τόνοι το 2011, 1.395,3 χιλ.
τόνοι το 2012 και 1.330,8 χιλ. τόνοι το 2013

-στην παραγωγή του αραβόσιτου, μείωση 12,2% το 2010 σε σχέση με το 2009,αύξηση 5,0% το 2011 σε σχέση με το 2010, μείωση 0,1% το 2012 σε σχέση με το 2011 και αύξηση 0,9% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 2.432,2 χιλ. τόνοι το 2009, 2.135,9 χιλ. τόνοι το 2010, 2.242,4 χιλ. τόνοι το 2011, 2.240,0 χιλ. τόνοι το 2012 και 2.259,5 χιλ. τόνοι το 2013

-στην παραγωγή βαμβακιού, μείωση 13,8% το 2010 σε σχέση με το 2009, αύξηση 17,1% το 2011 σε σχέση με το 2010, μείωση 4,2% το 2012 σε σχέση με το 2011 και αύξηση 10,3% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 816,4 χιλ. τόνοι το 2009, 703,7 χιλ. τόνοι το 2010, 823,8 χιλ. τόνοι το 2011, 789,0 χιλ. τόνοι το 2012 και 870,2 χιλ. τόνοι το 2013