Υπάλληλο γραφείου ζητά ο συνεταιρισμός Καρδίτσας Νέα Ένωση

Υπάλληλο γραφείου ζητά ο συνεταιρισμός Καρδίτσας Νέα Ένωση

Υπάλληλο γραφείου ζητά ο συνεταιρισμός Καρδίτσας Νέα Ένωση

Η ν.ΕΝΩΣΗ Καρδίτσας, ενόψει της παρουσίας της σε όλο το Νομό για τη σύνταξη και υποβολή των Δηλώσεων ΟΣΔΕ, ζητά να προσλάβει άτομα για τη στελέχωση των υποκαταστημάτων της.

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Τοπογράφου Μηχανικού ή Γεωπόνου ή Πληροφορικής

Εμπειρία στη σύνταξη και υποβολή των Δηλώσεων ΟΣΔΕ (θα εκτιμηθεί)

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και το βιογραφικό τους σημείωμα στα κεντρικά γραφεία του Συνεταιρισμού

Γρ. Λαμπράκη 10, Καρδίτσα – 2ος όροφος
καθημερινά από 9:00 – 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2441025100 & 2441023700