ΟΑΕΔ: Διπλασιάζεται ο αριθμός των ωφελούμενων. Όλοι επιτυχόντες!

ΟΑΕΔ: Διπλασιάζεται ο αριθμός των ωφελούμενων. Όλοι επιτυχόντες!

ΟΑΕΔ: Διπλασιάζεται ο αριθμός των ωφελούμενων. Όλοι επιτυχόντες!

Διευρύνεται ο αριθμός των ωφελούμενων με την τροποποίηση του προγράμματος «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ» που ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.
Η αναλυτική τροποποίηση θα ανακοινωθεί την Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου από τον Οργανισμό. Με αυτήν όλοι οι επιλέξιμοι αιτηθέντες, εν δυνάμει ωφελούμενοι , θεωρούνται ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ.

Σκοπός αυτής της τροποποίησης από την διοίκηση του ΟΑΕΔ είναι να διπλασιαστεί ο αριθμός των ωφελούμενων και από 7.000 της αρχικής πρόσκλησης να ξεπεράσει τις 13.000.

Οι αλλαγές στο πρόγραμμα:

Δεδομένου του χρόνου που υπολείπεται για την υλοποίηση της δράσης και των περιορισμών που τίθενται από το ΕΣΠΑ, οι συνολικές ώρες κατάρτισης γίνονται 600, εκ των οποίων οι 120 ώρες Θεωρία και οι 480 Πρακτική, και διαμορφώνονται αναλόγως τα θεματικά αντικείμενα της κατάρτισης.

Αυξάνεται το μέσο ωριαίο κόστος του εκπαιδευτικού επιδόματος από 3 σε 4 ευρώ/ώρα. Ως επακόλουθο των ανωτέρω η αξία της επιταγής κατάρτισης διαμορφώνεται στα 1680 ευρώ ( 600 χ 2,80 ) και το εκπαιδευτικό επίδομα στα 2400 ευρώ ( 600 χ 4,00) .

 

SHARE