«Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης Δήμου Αργιθέας και του Νομικού προσώπου του...

«Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης Δήμου Αργιθέας και του Νομικού προσώπου του έτους 2015»

«Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης Δήμου Αργιθέας και του Νομικού προσώπου του έτους 2015»

Ο Δήμαρχος Αργιθέας διακηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης σε ακέραιες μον. επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας για την «Προμήθεια καυσίμων, (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη, και πετρελαίου θέρμανσης) έτους 2015 για τις ανάγκες του ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ , Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ. του Δήμου Αργιθέας ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 118.600,00€ με ΦΠΑ (96.422,76€ χωρίς ΦΠΑ)»

Για να διαβάσετε όλη την διακήρυξη κάντε κλικ εδώ

SHARE