Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τις οχλήσεις πολιτών από εισπρακτικές εταιρείες.

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τις οχλήσεις πολιτών από εισπρακτικές εταιρείες.

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τις οχλήσεις πολιτών από εισπρακτικές εταιρείες.

Ερώτηση σχετικά με τη λειτουργία εισπρακτικών εταιρειών κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και η Χρυσούλα Κατσαβριά – Σιωροπούλου. Οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούν αθέμιτα και παραπλανητικά μέσα πίεσης προς τους οφειλέτες εκφοβίζοντας, ακόμη και απειλώντας.

Παρ” όλο που το Εφετείο Αθηνών με την υπ. αριθ. 1437.2014 απόφασή του έχει νομολογήσει ότι οι τράπεζες παράνομα διαβιβάζουν στις εισπρακτικές εταιρείες τα προσωπικά δεδομένα των οφειλετών τους και οι τελευταίες επίσης παράνομα τα επεξεργάζονται – χρησιμοποιούν καλώντας τους δια τηλεφώνου η πρακτική αυτή όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά εντείνεται.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν με την ερώτησή τους την επιβολή κυρώσεων στις εισπρακτικές εταιρείες που προβαίνουν σε παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και σε οχλήσεις πολιτών, καθώς και τη θέσπιση αυστηρότερων, αν κριθεί αναγκαίο.

Ζητούν επίσης τη δρομολόγηση λύσεων – και νομοθετικών – στην κατεύθυνση του σεβασμού της προσωπικότητας των οφειλετών, της παύσης των εκφοβισμών, των απειλών και της άσκησης ψυχολογικών πιέσεων, ενώ καλούν την Κυβέρνηση να επισπεύσει τη ρύθμιση για τα «κόκκινα δάνεια» των τραπεζών έτσι, ώστε να «αφαιρεθεί» εν τοις πράγμασι το αντικείμενο των εισπρακτικών εταιρειών.

 

SHARE