Η προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης και εξόφλησης του φόρου

Η προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης και εξόφλησης του φόρου

Η προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης και εξόφλησης του φόρου

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με δελτίο Τύπου υπενθυμίζει την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και τις ημερομηνίες εμπρόθεσμης πληρωμής των δόσεων.

Ειδικά, για το φορολογικό έτος 2014 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι η 30/06/2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31/07/2015, η δεύτερη δόση μέχρι τις 30/09/2015 και η τρίτη δόση μέχρι τις 30/11/2015 ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης.

Σημειώνεται ότι η υποβολή των δηλώσεων(αρχικών, τροποποιητικών, κλπ) καθώς και των εντύπων Ε2, Ε3 και φορολογικής αναμόρφωσης υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

SHARE