Πράσινο φως για την ρύθμιση των αγροτικών δανείων της Αγροτικής απο 31.000...

Πράσινο φως για την ρύθμιση των αγροτικών δανείων της Αγροτικής απο 31.000 δανειολήπτες

Πράσινο φως για την ρύθμιση των αγροτικών δανείων της Αγροτικής απο 31.000 δανειολήπτες

Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων για τις υπό εκκαθάριση τράπεζες

Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, η Τράπεζα της Ελλάδος ενέκρινε, μετά από διαβούλευση με τους εκκαθαριστές, τα σχέδια στρατηγικής των υπό εκκαθάριση τραπεζών για το 2015.

Με την απόφαση αυτή, δίνεται η δυνατότητα – σε όλες τις εκκαθαρίσεις – αύξησης της χρονικής διάρκειας της ρύθμισης από πέντε σε δέκα χρόνια.

Ειδικά για τους δανειολήπτες της Αγροτικής Τράπεζας, παρέχεται το δικαίωμα ρύθμισης δανείων 31.000 αγροτών, με ιδιαίτερα επωφελείς όρους.

SHARE