“Μακροοικονομική Ανάλυση – H σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον των...

“Μακροοικονομική Ανάλυση – H σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον των επιχειρήσεων δόμησης εφαρμογής και εξοπλισμού”

“Μακροοικονομική Ανάλυση – H σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον των επιχειρήσεων δόμησης εφαρμογής και εξοπλισμού”

5ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες, Μ. Τετάρτη 08/04/2014 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., το δεύτερο μέρος του Θεματικού εργαστηρίου με Θέμα: “Επιχείρηση & εξωστρέφεια / Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην περίοδο της Κρίσης”, όπου ο κ. Αρχοντής Νικόλαος, Δ/ντής Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδας, παρουσίασε την αξιολόγηση των πρότυπων εξαγωγικών πλάνων που εκπόνησαν τα Μέλη του Δικτύου.

Στην συνέχεια ακολούθησε η υλοποίηση του 5ου Θεματικού Εργαστηρίου με θέμα: “Μακροοικονομική Ανάλυση – H σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον των επιχειρήσεων δόμησης εφαρμογής και εξοπλισμού”, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία συνθηκών απασχόλησης και μόνιμης εγκατάστασης – κατοικίας στην περιοχή παρέμβασης», από το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων Δόμησης Εφαρμογής & Εξοπλισμού Ν. Καρδίτσας, Εταίρος της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΔΟΧΗ».

Ο τομέας των Επιχειρήσεων Δόμησης Εφαρμογής & Εξοπλισμού ανέκαθεν αποτελούσε έναν από τους κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Καθώς τα κατασκευαστικά έργα περιλαμβάνουν τις επενδύσεις υποδομής από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και την ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, ο ευρύτερος τομέας των κατασκευών ενσωματώνει κλάδους της βιομηχανίας, του εμπορίου και των επαγγελματικών υπηρεσιών με σημαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία. Ο κατασκευαστικός τομέας σημείωσε ταχεία ανάπτυξη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 μέχρι το 2007, αυξάνοντας τη σημαντικά τη βαρύτητά του στην ελληνική οικονομία και συμβάλλοντας θετικά στη μεγέθυνσή της. Όμως, οι μακροοικονομικές συνθήκες και η προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής των τελευταίων ετών είχαν καταλυτική επίδραση στην πορεία του κλάδου. Η περικοπή των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, η έλλειψη ρευστότητας και τραπεζικής χρηματοδότησης, η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, η αβεβαιότητα για το μέλλον και η δραστική αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των ακινήτων έχουν οδηγήσει τον τομέα των κατασκευών σε δεινή θέση.
Οι Κατασκευές αποτελούν έναν από τους βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Περιλαμβάνουν πλήθος προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με τη θέση που έχουν στη διαδικασία παραγωγής και αξιοποίησης των κατασκευαστικών έργων. Στον πυρήνα του τομέα βρίσκονται οι δραστηριότητες κατασκευής κτηρίων και έργων υποδομής από τεχνικές και οικοδομικές επιχειρήσεις (π.χ. δρόμοι και κοινωφελή έργα), καθώς και άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες (κατεδαφίσεις, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις κ.ά.). Στην ευρύτερη αλυσίδα εφοδιασμού των Κατασκευών ενσωματώνονται και άλλες δραστηριότητες από τους κλάδους εξόρυξης, μεταποίησης, εμπορίου και υπηρεσιών.
Ειδικότερα, τα προϊόντα εξόρυξης (μεταλλεύματα και λατομικά προϊόντα) αποτελούν βασικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή δομικών υλικών σε μεταποιητικές βιομηχανίες, όπως οι βιομηχανίες μη μεταλλικών ορυκτών (τσιμέντο, γύψος, ασβέστης, σκυρόδεμα, γυαλί, κεραμικά προϊόντα κ.ά.) και μετάλλων (αλουμίνιο).
Ταυτόχρονα, η βιομηχανία παράγει και άλλα προϊόντα όπως βασικά μέταλλα και μεταλλικά προϊόντα, χρωστικές ουσίες, πλαστικά, ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό και προϊόντα από ξύλο που κατευθύνονται κυρίως στα κατασκευαστικά έργα. Ο εφοδιασμός των Κατασκευών με τις απαραίτητες εισροές πραγματοποιείται μέσω εξειδικευμένου δικτύου διανομής χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία και ανάπτυξη των κατασκευαστικών έργων έχουν οι αρχιτεκτονικές/μελετητικές δραστηριότητες καθώς και οι δραστηριότητες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο κατασκευαστικός τομέας επηρεάστηκε σημαντικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η προστιθέμενη αξία του στενού πυρήνα των κατασκευών είχε προσεγγίσει το 2006 τα €16 δισεκ. ή το 7,8% του ΑΕΠ, ενώ μαζί με τις υπόλοιπες δραστηριότητες που εντάσσονται στον τομέα, η συνολική άμεση συνεισφορά των Κατασκευών είχε διαμορφωθεί σε €22,5 δισεκ. ή 11% του ΑΕΠ. Ωστόσο, η συμμετοχή των Κατασκευών στα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας κλονίστηκε εξαιτίας της ύφεσης και το 2013 η προστιθέμενη αξία του ευρύτερου τομέα διαμορφώθηκε σε €8,1 δισεκ., περίπου 4% του ΑΕΠ, έναντι συμμετοχής 8,7% το 2008 και 9,2% κατά μέσο όρο την περίοδο 2000-2008.
Αντίστοιχης έντασης ήταν οι απώλειες στην απασχόληση, με απόλυτη μείωση 1,06 εκ. θέσεων εργασίας και εκτόξευση του ποσοστού ανεργίας κοντά στο 27%. Το διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε κατά -27,7% την ίδια περίοδο, ενώ η αβεβαιότητα διογκώθηκε επηρεάζοντας δραματικά την επενδυτική δραστηριότητα. Οι ραγδαίες εξελίξεις οδήγησαν σε κάμψη σχεδόν το σύνολο των κλάδων της οικονομίας.
Είναι επίσης γεγονός ότι οι Κατασκευές επηρεάστηκαν ασύμμετρα σε σύγκριση με το σύνολο και τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, τόσο σε όρους προστιθέμενης αξίας όσο και απασχόλησης. Η σωρευτική μείωση της προστιθέμενης αξίας των Κατασκευών μεταξύ 2008-2013 έφτασε το 76%, ενώ της απασχόλησης το 59%, ξεπερνώντας σε μεγάλο βαθμό τη μείωση που καταγράφεται στο σύνολο και στους υπόλοιπους τομείς της ελληνικής οικονομίας.
Οι δείκτες παραγωγής στις κατασκευές αντανακλούν την τεράστια πτώση της δημόσιας και ιδιωτικής κατασκευαστικής δραστηριότητας τα τελευταία έτη. Επιβεβαιώνουν επίσης την ταχύτερη υποχώρηση στις κατασκευές κτηρίων έναντι των έργων πολιτικού μηχανικού (δημόσια έργα), αλλά αφήνουν ένα περιθώριο αισιοδοξίας για το 2014 όσον αφορά τα δημόσια έργα, καθώς φαίνεται ότι η επίμονη πορεία υποχώρησης έχει προσωρινά αντιστραφεί. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για την ιδιωτική κατασκευαστική δραστηριότητα, ο ρυθμός μείωσης της οποίας έχει επιβραδυνθεί αλλά δεν εμφανίζει ακόμη κάποια σαφή τάση ανάκαμψης. Στο τμήμα της βιομηχανίας που συνδέεται με τις Κατασκευές η πτωτική τάση ήταν αρκετά έντονη μετά το 2008.
Μεγαλύτερες απώλειες σημειώθηκαν στον κλάδο μη μεταλλικών ορυκτών (τσιμεντοβιομηχανία, έτοιμο σκυρόδεμα κ.ά.). Οι υπόλοιποι κλάδοι (μεταλλικά προϊόντα, βασικά μέταλλα, εξόρυξη λατομικών προϊόντων) αντιστάθμισαν μερικώς τις απώλειές τους μέσω των εξαγωγών, τακτική όμως που δεν εξασφαλίζει την οικονομική τους βιωσιμότητα. Πάντως, κάποια σημάδια ανάκαμψης διαφαίνονται για το 2014 λόγω της ανόδου της δραστηριότητας στα δημόσια έργα.
Τέλος, ο δείκτης κύκλου εργασιών αρχιτεκτονικών υπηρεσιών, υποχωρεί συνεχώς μετά το 2008. Είναι φανερό ότι η κάθετη πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας έχει προκαλέσει ραγδαία υποχώρηση στις αρχιτεκτονικές και άλλες συναφείς μελετητικές υπηρεσίες, ενώ δεν έχουν διαφανεί ακόμη κάποια σημάδια ανάκαμψης στο συγκεκριμένο τομέα.
Στο 5ο Θεματικό Εργαστήριο έγινε ανάλυση των μακροοικονομικών συνθηκών καθώς και της δημοσιονομικής προσαρμογής των τελευταίων ετών που επηρέασαν και είχαν καταλυτική επίδραση στην πορεία του κλάδου των κατασκευών. Την εισήγηση του θέματος είχε ο κ. Γιαννακόπουλος Θεμιστοκλής, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας.

Οι επιχειρηματίες Μέλη του Δικτύου καθώς και οι συμμετέχοντες του προγράμματος, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να αναπτύξουν εποικοδομητικό διάλογο για:
• Τα βασικά χαρακτηριστικά, τις επιδόσεις και τη συμβολή των Κατασκευών στην Ελληνική οικονομία.
• Τις διασυνδέσεις του κλάδου με πολλούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
• Οι Κατασκευές πυλώνας ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας Σημαντική συνεισφορά στην απασχόληση
• Την ευρύτερη συνεισφορά των Κατασκευών στην ελληνική οικονομία.
• Την ύφεση στον κλάδο σε σχέση με το σύνολο της οικονομίας.
• Τους δείκτες παραγωγής στις Κατασκευές αλλά και στους βιομηχανικούς κλάδους του τομέα και
• Τους παράγοντες που διαμορφώνουν το περιβάλλον των Κατασκευών στην χώρα μας.
Η ενημερωτική προσπάθεια του Δικτύου Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων Δόμησης Εφαρμογής & Εξοπλισμού Καρδίτσας, με την ενεργή συμμετοχή των επιχειρήσεων – Μελών του, καθώς και των συμμετεχόντων του προγράμματος (πτυχιούχοι Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Γεωπόνοι, Δασοπόνοι, Οικονομολόγοι, κλπ), θα συνεχιστεί με την υλοποίηση του 6ου Θεματικού Εργαστηρίου με θέμα: «Φορολογικά Θέματα – Νέα δεδομένα για επιχειρήσεις & εργαζόμενους», που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Απριλίου 2015.

SHARE