Δημοσιεύτηκε από τον ΟΑΕΔ η τροποποίηση για τους πτυχιούχους

Δημοσιεύτηκε από τον ΟΑΕΔ η τροποποίηση για τους πτυχιούχους

Δημοσιεύτηκε  από τον ΟΑΕΔ η τροποποίηση για τους πτυχιούχους

Δημοσιεύτηκε η μερική ανάκληση και τροποποίηση της πρόσκλησης  «ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.»

Σύμφωνα με αυτή οι άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ έως 29 ετών, που υπέβαλλαν αίτηση και πληρούν τα κριτήρια της πρόσκλησης είναι όλοι επιλέξιμοι .
Ο πίνακας των ωφελούμενων θα αναρτηθεί στις 20/4/2015

Για να διαβάσετε τις βασικές αλλαγές επί της δράσης κάντε κλικ εδώ

Για να διαβάσετε την πρόσκληση αναλυτικά κατεβάστε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
SHARE