Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερο φόρο το 2015

Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερο φόρο το 2015

Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερο φόρο το 2015

Σημαντικές επιβαρύνσεις σε ορισμένες κατηγορίες φορολογούμενων έρχονται με τις νέες δηλώσεις το επόμενο διάστημα.

Η πρώτη κατηγορία φορολογουμένων που θα κληθεί να πληρώσει περισσότερο φόρο με την φετινή φορολογική δήλωση είναι οι αγρότες. Από 1/1/2014 οι αγρότες και κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζονται σαν επιχειρηματίες και θα φορολογηθούν με 13% επί των εισοδημάτων τους από το πρώτο ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ένας αγρότης που έχει εισόδημα 7.000 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει φόρο 1.410,5 ευρώ(συμπεριλαμβάνεται και προκαταβολή 55%). Ο ίδιος αγρότης με τα ίδια εισοδήματα πέρυσι δεν θα πλήρωνε ούτε ευρώ καθώς για τα εισοδήματα του 2013 οι αγρότες υπάγονταν στην κλίμακα μισθωτών συνταξιούχων, που σημαίνει ότι μέχρι το ποσό των 9.500 ευρώ δεν προέκυπτε φόρος.

Η δεύτερη κατηγορία φορολογουμένων που επιβαρύνεται είναι οι μισθωτοί, οι οποίοι συμπληρώνουν το εισόδημα τους με αμοιβές από μπλοκάκι. Τα εισοδήματα από το μπλοκάκι θα φορολογηθούν με την κλίμακα εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα 26% από το πρώτο ευρώ. Για όσους αμείβονται μόνο με μπλοκάκι και εφόσον το 75% του εισοδήματος τους προέρχεται από έναν εργοδότη δεν αλλάζει κάτι και θα φορολογηθούν με την κλίμακα μισθωτών συνταξιούχων.

Η Τρίτη κατηγορία αφορά τους μισθωτούς αυτούς που λαμβάνουν παροχές σε είδος από τον εργοδότη τους εφόσον δεν προβλέπονται αυτές οι παροχές από την συλλογική τους σύμβαση.

Τα παραπάνω αφορούν την φορολόγηση των πραγματικών εισοδημάτων. Η τέταρτη κατηγορία αφορά όλους εκείνους που θα φορολογηθούν με τεκμαρτό τρόπο, καθώς με τον νέο κώδικα που ισχύει από 1/1/2014 τα τεκμήρια κρύβουν παγίδες. Κάθε ευρώ που δαπάνησαν οι φορολογούμενοι στη διάρκεια του 2014 για ανέγερση οικοδομών, αγορές ακινήτων, μετοχών, ομολόγων και εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου, για σύσταση επιχειρήσεων και για συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών θεωρούνται πλέον «τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» και λαμβάνονται υπόψη από την εφορία για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος. Οι απαλλαγές που ίσχυαν για τις δαπάνες αυτές μέχρι και πέρυσι καταργήθηκαν.

Taxshield logo

Βασιλόγαμβρος χρήστος
Οικονομολόγος-Λογιστής
Ηρώων Πολυτεχνείου 6,Καρδίτσα
τηλ:2441_181025,email:c.vasilogambros@gmail.com

SHARE
Οικονομολόγος-Λογιστής. Απόφοιτος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Ηρώων Πολυτεχνείου 6, Καρδίτσα. Τηλ: 2441181025.