«Συγχωροχάρτι» για παλαιά αφορολόγητα εισοδήματα χωρίς τόκους και προσαυξήσεις

«Συγχωροχάρτι» για παλαιά αφορολόγητα εισοδήματα χωρίς τόκους και προσαυξήσεις

«Συγχωροχάρτι» για  παλαιά αφορολόγητα εισοδήματα χωρίς τόκους και προσαυξήσεις

Χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν την δυνατότητα μέχρι τις 26 Μαΐου 2015 να υποβάλουν δηλώσεις ΦΠΑ, ΦΜΥ, Εισόδημα, φόρων κληρονομιών και γονικών παροχών, λοιπών τελών κλπ, για εισοδήματα που απέκρυψαν ή «ξεχάστηκαν» χωρίς την επιβολή προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής. Τα ποσά που θα δηλωθούν μπορούν να ενταχθούν στην νέα ρύθμιση οφειλών στην φορολογική διοίκηση.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση κρύβεται πίσω από το κείμενο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νέου νόμου 4321/2015 όπως είχε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο το Karditsa24.gr.

Σύμφωνα με το άρθρο:
Στη ρύθμιση του άρθρου 1 δύνανται, επίσης, να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν καταχωριθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών ετών, περιόδων και υποθέσεων μέχρι και 31.12.2014.

Να επισημάνουμε ότι αυτή τη στιγμή μια επιχείρηση δεν επιτρέπεται να υποβάλει συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για να συμπεριλάβει «ξεχασμένα» εισοδήματα και να πληρώσει τους αναλογούντες πρόσθετους φόρους και τα προβλεπόμενα πρόστιμα και προσαυξήσεις, εφόσον έχει εκδοθεί γι’ αυτήν εντολή διενέργειας πλήρους φορολογικού ελέγχου, αλλά δεν έχει ακόμη ξεκινήσει ο έλεγχος. Τώρα πλέον κάτι τέτοιο θα επιτραπεί μέχρι 26 Μαΐου, οδηγώντας σε συντόμευση τους ελέγχους και το κλείσιμο εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων για χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Στη νέα αυτή ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και φορολογούμενοι άλλων κατηγοριών, όπως μισθωτοί, συνταξιούχοι, εισοδηματίες και αγρότες.

SHARE
Οικονομολόγος-Λογιστής. Απόφοιτος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Ηρώων Πολυτεχνείου 6, Καρδίτσα. Τηλ: 2441181025.