Την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα ενοικίου, σίτισης και...

Την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα ενοικίου, σίτισης και δωρεάν ρεύμα με τελική ημερομηνία υποβολής την 20/5/2015.

Την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα ενοικίου, σίτισης και δωρεάν ρεύμα με τελική ημερομηνία υποβολής την 20/5/2015.

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες υλοποίησης των μέτρων του νόμου 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης συνδέονται με το εισοδηματικό κριτήριο και το ύψος της ακίνητης περιουσίας που διαθέτει ο εν δυνάμει ωφελούμενος.

Το εισοδηματικό όριο:

-Μεμονωμένο άτομο: 2400 ευρώ
-Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με ένα εξαρτώμενο μέλος: 3600 ευρώ
-Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη: 4200 ευρώ
-Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη: 4800 ευρώ
-Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη: 5400 ευρώ
-Οικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη: 6000 ευρώ

Το περιουσιακό κριτήριο:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατ” άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 10.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 200.000 ευρώ.

Όσοι βρίσκονται εντός αυτών των ορίων μπορούν να υποβάλουν αίτηση από την ερχόμενη Δευτέρα. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, είτε ιδιωτικά, είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), και επέχει θέση υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986

SHARE