Ξεκινάει αύριο η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ΔΕΗ

Ξεκινάει αύριο η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ΔΕΗ

Ξεκινάει αύριο  η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ΔΕΗ

Ξεκινάει αύριο η υποβολή αιτήσεων για 110 θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την ΔΕΗ.

Η 1Κ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1/11-3-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) αφορά την πλήρωση θέσεων προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης με σειρά προτεραιότητας κατόπιν αιτήσεων στο ΑΣΕΠ.
Η αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί αποκλειστικά μέσω διαδικτύου στην σελίδα του ΑΣΕΠ.
Κατόπιν θα πρέπει να εκτυπωθεί, να υπογραφεί και να σταλεί με συστημένη επιστολή με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2015
Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), θέσεις της οποίας διεκδικούν.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίστηκε η Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

Για να διαβάσετε το ΦΕΚ και να δείτε τις θέσεις κάντε κλικ στα συνημμένα αρχεία.

 

Συνημμένα αρχεία:
SHARE