Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή έργου

Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή έργου

Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή έργου

Η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ 5ου ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ – ΟΜΟΛΙΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ & ΕΝΝΙΠΕΑ »
Προϋπολογισμού 200.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και

καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Κατεβάστε τα τεύχη της Διακήρυξης εδώ.