Εξειδικευμένα Στελέχη στο Χρηματοπιστωτικό Τομέα

Εξειδικευμένα Στελέχη στο Χρηματοπιστωτικό Τομέα

Εξειδικευμένα Στελέχη στο Χρηματοπιστωτικό Τομέα

skywalker

Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του, αναζητά έμπειρα και δυναμικά στελέχη για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων:

Θέσεις Εργασίας: Εξειδικευμένα Στελέχη για Αθήνα και Επαρχία (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καλαμάτα, Τρίπολη, Καρδίτσα, Καβάλα, Κέρκυρα, Χανιά, Χίος, Γιαννιτσά, Γρεβενά)

Προφίλ υποψηφίου/ας:

Προϋπηρεσία στο χρηματοπιστωτικό τομέα τουλάχιστον 10 έτη, εκ των οποίων τα 5 έτη στον τομέα Πιστοδοτήσεων
Πτυχίο Ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος κατά προτίμηση Οικονομικής κατεύθυνσης
Μεταπτυχιακές σπουδές Οικονομικής κατεύθυνσης επιθυμητές
Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ
Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
Συστατικές Επιστολές θα συνεκτιμηθούν
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)
Οι υποψήφιοι/ες θεωρείται απαραίτητο να επιδεικνύουν τις ακόλουθες δεξιότητες:

Υψηλό προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του πελάτη και την επίτευξη αποτελεσμάτων.
Έμφαση στην ανάπτυξη εργασιών και την επίτευξη κερδοφορίας.
Αποτελεσματικές διαπροσωπικές σχέσεις.
Ικανότητα διαχείρισης και ανάπτυξης συνεργατών.
Επιχειρηματική πρωτοβουλία και ικανότητα δυναμικής ανάπτυξης στην αγορά.
Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα, με έμφαση στη διαπραγμάτευση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα εδώ