Εξελέγησαν οι θέσεις του Ά Αντιπρόεδρου και Γενικού Γραμματέα στο Επιμελητήριο

Εξελέγησαν οι θέσεις του Ά Αντιπρόεδρου και Γενικού Γραμματέα στο Επιμελητήριο

Εξελέγησαν οι θέσεις του  Ά Αντιπρόεδρου και Γενικού Γραμματέα στο Επιμελητήριο

Στην επαναληπτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα ύστερα από την επεισοδιακή συνεδρίαση της Τρίτης, οι αντικαταστάτες των θέσεων του Αντιπροέδρου και του Γενικού γραμματέα(μετά τις παραιτήσεις των κ. Ντενίση και κ. Παπουτσή) είναι οι κύριοι Σαλιαράκης Χρήστος και Μπράχος Απόστολος αντίστοιχα.

Ο κύριος Σαλιαράκης και Μπράχος μετά το πέρας της Συνεδρίασης έκαναν την εξής κοινή δήλωση:

«Η πλήρωση των δυο κοινών θέσεων της Διοικητικής από τα συγκεκριμένα πρόσωπα δηλώνει την πρόθεση μας να συνεχίσουμε το έργο που ξεκινήσαμε πριν από ένα χρόνο περίπου υλοποιώντας τις προγραμματικές μας θέσεις, έχοντας ως μοναδικό στόχο την ουσία του θεσμού του επιμελητηρίου και όχι προσωπικές φιλοδοξίες.»

Σαλιαράκης Χρήστος, Ά Αντιπρόεδρος
Μπράχος Απόστολος, Γενικός Γραμματέας

SHARE