Φόρος ιδιοχρησιμοποίησης αγροτικών εκτάσεων

Φόρος ιδιοχρησιμοποίησης αγροτικών εκτάσεων

Φόρος ιδιοχρησιμοποίησης αγροτικών εκτάσεων

Έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν, ότι πλέον οι αγρότες αντιμετωπίζονται με τον νέο Κώδικα φορολογίας Εισοδήματος ως επιχειρηματίες. Έτσι λοιπόν, με τις νέες δηλώσεις θα πρέπει να δηλώσουν και το εισόδημα που αποκτούν για την χρησιμοποίηση του ίδιου τους του χωραφιού.

Το εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης αυτό αποτελεί τεκμαρτό εισόδημα και όχι πραγματικό, και εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα.
Ο προσδιορισμός αυτού του τεκμαρτού εισοδήματος προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τον συντελεστή 3% επι της αντικειμενικής αξίας του χωραφιού.

SHARE