Μέχρι την Τρίτη 21/4/2015 η καταβολή της δόσης ρύθμισης του ΟΑΕΕ

Μέχρι την Τρίτη 21/4/2015 η καταβολή της δόσης ρύθμισης του ΟΑΕΕ

Μέχρι την Τρίτη 21/4/2015 η καταβολή της δόσης ρύθμισης του ΟΑΕΕ

Την Τρίτη 21.4.2015 καταβάλλονται οι δόσεις ρύθμισης Ν.4305/2014, μέσω Aμεσης Χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού (πάγια εντολή).

Ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε, να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό τους για την εξόφληση της δόσης, κατά την ώρα εκτέλεσης παγίων εντολών της Τράπεζας επιλογής τους.

Δεδομένου ότι κατά το πρώτο εξάμηνο δεν παρέχεται δυνατότητα καθυστέρησης δόσεων, προτείνεται η έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού από την προηγούμενη μέρα (Δευτέρα 20.4.2015).

SHARE