Ερώτηση στη Βουλή για τη Δασοπροστασία και την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου

Ερώτηση στη Βουλή για τη Δασοπροστασία και την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου

Ερώτηση στη Βουλή για τη Δασοπροστασία και την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου

Ερώτηση στη Βουλή για τη Δασοπροστασία και την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων οι βουλευτές Καρδίτσας Χρ. Κατσαβριά –Σιωροπούλου και Ν. Μιχαλάκης

Οι πυρκαγιές είναι ο κυριότερος κίνδυνος των δασικών οικοσυστημάτων και για την αντιμετώπισή τους η έγκαιρη πρόληψη, μέσα από μια ουσιαστική πολιτική δασικής διαχείρισης, ενδείκνυται παγκοσμίως ως η ασφαλέστερη μέθοδος προστασίας τους. Η πρόληψη κοστίζει πολύ λιγότερο από την αποκατάσταση, όταν σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, για κάθε ένα ευρώ που επενδύεται στην πρόληψη αναλογούν δεκάδες ευρώ κόστους δασοπυρόσβεσης και καταστροφών (στη Φλόριντα των ΗΠΑ για παράδειγμα η αναλογία αυτή βρέθηκε ότι είναι 1 προς 35).

Η προηγούμενη κυβέρνηση προσπάθησε με αλλεπάλληλα νομοθετήματα και με πρόφαση την ανάπτυξη, να χαλαρώσει το καθεστώς προστασίας του φυσικού χώρου συνολικά, ενώ συγχρόνως άφησε τις Δασικές Υπηρεσίες της χώρας υποστελεχωμένες, χωρίς τους απαραίτητους πόρους για την ουσιαστική λειτουργία τους και με ανύπαρκτη πολιτική δασικής διαχείρισης. Η χώρα έχει ανάγκη μια σύγχρονη δασική πολιτική προς όφελος της κοινωνίας, με έμφαση στην προστασία του δασικού περιβάλλοντος, ως δημόσιου συλλογικού αγαθού. Η ολοκλήρωση και ανάρτηση των δασικών χαρτών, σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, ως άμεση προτεραιότητα του Υπουργείου, θεωρείται ως ένα από τα ουσιαστικά μέτρα που θα ενισχύσει τα μέγιστα τη δασοπροστασία (σύμφωνα και με τους αρμόδιους φορείς).

Η νέα κυβέρνηση, έχοντας επανειλημμένα προκαλέσει το δημόσιο διάλογο για θέματα αλλαγής του μοντέλου δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης, θα πρέπει να αντιμετωπίσει αποφασιστικά τα αίτια υποβάθμισης των δασών  άμεσα,   καθώς ξεκινά σε λίγες μέρες η αντιπυρική περίοδος. Βέβαια  ο διαθέσιμος χρόνος που έχει η νέα κυβέρνηση μέχρι την αντιπυρική περίοδο, μετά την πρώτη ανάληψη των καθηκόντων της, δεν αρκεί για το σχεδιασμό πρόληψης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών στη βάση ενός ριζικού νέου μοντέλου αντιμετώπισης του προβλήματος. Μέτρα όμως ανακουφιστικά ή άμεσα υλοποιήσιμα είναι δυνατόν να ληφθούν, δεδομένης της ευαισθησίας της κυβέρνησης σε θέματα περιβάλλοντος και φυσικού πλούτου της Χώρας.

Για τους παραπάνω λόγους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων οι βουλευτές Καρδίτσας Χρ. Κατσαβριά –Σιωροπούλου και Ν. Μιχαλάκης συνυπογράφουν ερώτηση προς τους Υπουργούς  Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τα παρακάτω ερωτήματα:

  • Πόσα χρήματα πρόκειται να διατεθούν φέτος, ή έχουν προϋπολογιστεί για την αντιπυρική περίοδο από τα διάφορα ταμεία, ή ειδικά προγράμματα; Πόσα από αυτά είχαν, ή έχουν στόχο την πρόληψη;
  • Με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί η εποπτεία των δασικών εκτάσεων τη φετινή περίοδο;
  •  Πρόκειται να προσληφθεί το αναγκαίο δασεργατικό κλπ εποχικό προσωπικό πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου;
  • Έχουν ολοκληρωθεί τα προβλεπόμενα και επιβεβλημένα έργα κατ’ έτος όπως έργα με έμφαση στη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών από τα δασαρχεία, στη σηματοδότηση των δασικών δρόμων και στις έγκαιρες επεμβάσεις διαχείρισης της καύσιμης ύλης σε κρίσιμες περιοχές;
  • Προβλέπεται η λήψη επιπλέον μέτρων σε σχέση με τις άλλες χρονιές στην κατεύθυνση της μείωσης των καμένων εκτάσεων και την προστασία των πλέον πολύτιμων χερσαίων οικοσυστημάτων;
  •  Ποια η προτεραιότητα στη χρηματοδότηση μέτρων πρόληψης των δασικών πυρκαγιών σε υπηρεσίες των ΟΤΑ και με ποιον τρόπο (θα) γίνεται ο έλεγχος υλοποίησης των έργων αυτών;
  • Το Ειδικό Πρόγραμμα “Πρόληψη Λαθροϋλοτομιών” το οποίο βαρύνει τις πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου και υλοποιείται από το σύνολο των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, η υλοποίηση του οποίου γίνεται ως υπερωριακή εργασία, πρόκειται να εφαρμοσθεί κατά την τρέχουσα περίοδο και αν ναι, ποια η φετινή προϋπολογισθείσα πίστωση από το Πράσινο Ταμείο;
  • Πρόκειται να εκδοθεί απόφαση για υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές ώρες, τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες, για τους υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας που ασκούν καθήκοντα δασοπροστασίας και αν ναι, ποιο το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό;
  • Πρόκειται να εκδοθεί απόφαση για υπερωριακή κλπ εργασία για την εξυπηρέτηση των Επιχειρησιακών Κέντρων της Ειδικής Γραμματείας Δασών, της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας και του ΣΕΚΥΠΣ/ΣΚΕΔ, από υπαλλήλους της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φ.Π. και αν ναι, ποιο το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό;
  • Πρόκειται να εξεταστεί η αλλαγή του μοντέλου δασοπυρόσβεσης με την εμπλοκή όλων των αρμόδιων φορέων με σαφές και ορισμένο πλαίσιο αρμοδιοτήτων, ως προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης;

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης πατήστε εδώ.