Στην Πειραιώς η Πανελλήνια Συνεταιριστική Τράπεζα

Στην Πειραιώς η Πανελλήνια Συνεταιριστική Τράπεζα

Στην Πειραιώς η Πανελλήνια Συνεταιριστική Τράπεζα

Την απόκτηση του “υγιούς” τμήματος της Πανελλήνιας Τράπεζας ανακοίνωσε μετά από ανοικτή διαδικασία υποβολής προσφορών που διεξήγαγε η Τράπεζα της Ελλάδος.
Η προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς διασφαλίζει όλες τις θέσεις απασχόλησης των εργαζομένων της Πανελλήνιας Τράπεζας, πράγμα που αποτελεί και δέσμευση της Διοίκησης, η οποία καλωσορίζει τους νέους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς.

Μετά την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 το δίκτυο της Πανελλήνιας Τράπεζας θα λειτουργεί υπό την πλήρη ευθύνη της Τράπεζας Πειραιώς και όλες οι συναλλαγές των πελατών της Πανελλήνιας Τράπεζας θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται χωρίς καμία διακοπή. Το ίδιο ισχύει και για τις υπηρεσίες που πρόσφερε η Πανελλήνια Τράπεζα προς συνεταιριστικές τράπεζες.

Τα “υγιή” τμήματα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Πανελλήνιας Τράπεζας που αποκτώνται από την Τράπεζα Πειραιώς αφορούν στην προσδιορισμένη από την Τράπεζα της Ελλάδος περίμετρο και περιλαμβάνουν (στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2014):
-€ 645 εκ. παθητικού, εκ των οποίων € 574 εκ. καταθέσεις πελατών
-€ 372 εκ. ενεργητικού, εκ των οποίων € 280 εκ. δάνεια μετά από προβλέψεις
-26 καταστήματα και 163 εργαζόμενους

Η διαφορά των €273 εκ. μεταξύ της προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού θα καλυφθεί πλήρως σε μετρητά από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.

Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία σε εξαγορές και απορροφήσεις τραπεζών, έχοντας επιτυχημένα υλοποιήσει πάνω από 20 παρόμοιες συναλλαγές στη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, γεγονός που διασφαλίζει την ομαλή ενσωμάτωση του “υγιούς” τμήματος της Πανελλήνιας Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η συναλλαγή αποτελεί ακόμα ένα κρίσιμο βήμα προς την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, στο οποίο η Τράπεζα Πειραιώς διαδραματίζει κύριο ρόλο, διαφυλάσσοντας τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα συνολικά του ελληνικού τραπεζικού τομέα.

Η UBS Limited λειτούργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη συναλλαγή.

 

Η πορεία των συγχωνεύσεων

 

Η Πανελλήνια είναι η 13η τράπεζα που τερματίζει την αυτόνομη πορεία της και απορροφάται από άλλη τράπεζα.

 

Σε σχέση με την προ κρίσης εποχή, ο αριθμός των τραπεζών έχει συρρικνωθεί στις 6 (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Attica Bank, HSBC Bank και Πανελλήνια τράπεζα) από 19 που ήταν πριν από την κρίση.

 

Από τον εγχώριο τραπεζικό χάρτη έχουν «εξαφανιστεί» η Αγροτική Τράπεζα, η Εμπορική Τράπεζα, η Marfin Egnatia Τράπεζα, η Τράπεζα Κύπρου, η Ελληνική Τράπεζα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (έχει απορροφηθεί από τη Eurobank), η Millennium Bank, η Proton Bank, η Proban, η FBBBank, η Geniki Bank καθώς και η Citibank η οποία εξαγοράστηκε από την Alpha Bank.

Σημειώνεται ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει καταβάλει τα τελευταία χρόνια πάνω από 13 δισ. ευρώ για τη διάσπαση – εξυγίανση τραπεζών. Από αυτά, η μερίδα του λέοντος έχει διοχετευθεί για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού της Αγροτικής Τράπεζας, περίπου 7,5 δισ. ευρώ, ενώ με επιπλέον 3,7 δισ. ευρώ έχει χρηματοδοτηθεί η διάσπαση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.