Δηλώσεις Κτηνοτρόφων 2015 – Σημεία Προσοχής

Δηλώσεις Κτηνοτρόφων 2015 – Σημεία Προσοχής

Δηλώσεις Κτηνοτρόφων 2015 – Σημεία Προσοχής

Όλοι οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να καταθέσουν την δήλωση τους έως την Παρασκευή 24 Απριλίου προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κατανομής εκτάσεων για βοσκοτόπους όπως αποτυπώνονται στον θεματικό χάρτη του ΟΣΔΕ για τους  σκοπούς των  Κοινοτικών Ενισχύσεων. Απαραίτητα δικαιολογητικά αποτελούν το εκκαθαριστικό του 2014, το μητρώο Αιγοπροβάτων και το δελτίο εμβολιασμού για όσους έχουν εμβολιάσει ήδη τα ζώα τους για τη βρουκέλλωση. Επίσης όσοι είχαν ζώα τα προηγούμενα χρόνια και πλέον δεν έχουν θα πρέπει να προβούν σε μηδενική απογραφή στα κατά τόπους κτηνιατρεία προκειμένου να διορθωθεί η Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων.

Όσον αφορά το ποιοι είναι υποχρεωμένοι να εμβολιάσουν τα κοπάδια τους θα πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής: Για να μην εμβολιάσει το κοπάδι του ένας κτηνοτρόφος θα πρέπει όλα τα αιγοπρόβατα >3μηνών να είναι ήδη  εμβολιασμένα και να μην κρατήσει ζώα αναπαραγωγής. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα πρέπει να έχει τουλάχιστον αιμοδειγματίσει τα αρσενικά αιγοπρόβατα >6μηνών και  να του δοθεί το Δελτίο Ορολογικού Ελέγχου (ΔΟΕ), ώστε να έχει διασφαλιστεί η υγεία των ζώων και το υγειονομικό  καθεστώς της εκμετάλλευσης από άποψη μελιταίου πυρετού. Το ΔΟΕ είναι ισοδύναμο με το ΔΕ για κάθε νόμιμη  χρήση (πχ από τυροκομεία, ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ). Σε περίπτωση που δεν έχει ούτε αρσενικά ζώα τότε ακολουθείται η διαδικασία με το μηδενικό δελτίο εμβολιασμού (ΔΕ). Τα 2 αυτά έγγραφα (ΔΕ ή ΔΟΕ) είναι υποχρεωτικά σε όλες τις αιγοπροβατοροφικές εκμεταλλεύσεις, ανεξαρτήτως  παραγωγικής κατεύθυνσης.

SHARE
Ιδιοκτήτης του φορέα δηλώσεων ΟΣΔΕ Ν. Καρδίτσας «ΤΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» και του γεωτεχνικού γραφείου «αγρολυσις» μαζί με τους Βαγγέλη Κουτσώνη και Λάμπρο Μανόπουλο.