ΕΛΣΤΑΤ:Αυξήθηκε το αγροτικό εισόδημα και μειώθηκε κόστος παραγωγής τον Φεβρουάριο

ΕΛΣΤΑΤ:Αυξήθηκε το αγροτικό εισόδημα και μειώθηκε κόστος παραγωγής τον Φεβρουάριο

ΕΛΣΤΑΤ:Αυξήθηκε το αγροτικό εισόδημα και μειώθηκε κόστος παραγωγής τον Φεβρουάριο

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αύξηση 6,1% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία, δηλαδή τα έσοδα χωρίς επιδοτήσεις, του μηνός Φεβρουαρίου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2014, έναντι μείωσης 0,5%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προς το 2013.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά το μήνα Φεβρουάριο 2015, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιανουαρίου 2015, σημείωσε αύξηση 2,9%, έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014.

Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2014 – Φεβρουαρίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2013 – Φεβρουαρίου 2014, παρουσίασε μείωση 1,1%, έναντι αύξησης 1,3%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του μηνός Φεβρουαρίου 2015, δηλαδή τα έξοδα που διαμορφώνουν το κόστος παραγωγής, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2014, σημείωσε μείωση 2,6%, έναντι μείωσης 3,4%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προς το 2013.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών κατά το μήνα Φεβρουάριο 2015, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιανουαρίου 2015, σημείωσε αύξηση 1,2%, ενώ παρέμεινε αμετάβλητος κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2014 – Φεβρουαρίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2013 – Φεβρουαρίου 2014, παρουσίασε μείωση 2,5%, έναντι μείωσης 1,3%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Αγροτικό εισοδημα

SHARE