Ικανοποιητική η συμμετοχή των δημοτών στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο...

Ικανοποιητική η συμμετοχή των δημοτών στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο Μουζακίου

Κάλεσμα του Δήμου Μουζακίου να αξιοποιηθεί η ευκαιρία

Ικανοποιητική η συμμετοχή των δημοτών στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο Μουζακίου

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς συμμετέχουν οι δημότες του Δήμου Μουζακίου στη ρύθμιση των 100 δόσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Εξάλλου πρόκειται για μία πολύ καλή ευκαιρία για όσους χρωστάνε στο Δήμο Μουζακίου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να απαλλαγούν απ’ αυτά τα χρέη τους.
Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Μουζακίου στα πλαίσια του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», προχωρά στη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.
Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 26η Μαΐου 2015 (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 4321/2015).
Συγκεκριμένα:
Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.
Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.
Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο εσόδων του Δήμου Μουζακίου. (Πληροφορίες στα τηλέφωνα 244535011 2445350113)
«Η νέα ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σ’ όλους τους οφειλέτες προς το Δήμο μας να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με πολύ ευνοϊκές ρυθμίσεις. Οι υπηρεσίες του Δήμου Μουζακίου θα είναι στη διάθεση όλων των οφειλετών προκειμένου να τους ενημερώσουν και να εξυπηρετήσουν. Καλούμε όλους όσοι οφείλουν στο Δήμο μας να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που δίνει η ρύθμιση που βρίσκεται σε εξέλιξη» δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός