Πρόστιμα σε όσουν δεν δηλώσουν τις γεωτρήσεις

Πρόστιμα σε όσουν δεν δηλώσουν τις γεωτρήσεις

Σε δέκα μέρες λήγει η προθεσμία

Πρόστιμα σε όσουν δεν δηλώσουν τις γεωτρήσεις

Σε δέκα μέρες εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων νομιμοποίησης τον αρδευτικών γεωτρήσεων. Πολλοί δεν έχουν καταθέσει φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία, και άλλοι που έχουν καταθέσει, δεν έχει προχωρήσει η αίτηση λόγω υποστελέχωσης των υπηρεσιών.

Οπωσδήποτε μια παράταση είναι επιβεβλημένη αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι σχετικό.

SHARE