ΤΣΜΕΔΕ: Ανακοίνωση σχετικά με την υπαγωγή στην ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών

ΤΣΜΕΔΕ: Ανακοίνωση σχετικά με την υπαγωγή στην ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών

ΤΣΜΕΔΕ: Ανακοίνωση σχετικά με  την υπαγωγή στην ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Η ∆/νση Εισφορών πληροφορεί τους ενεργούς ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε καθώς και τις εταιρείες οι οποίες απασχολούν, μισθωτούς μηχανικούς και έχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, σχετικά με την δυνατότητα υπαγωγής τους στον ισχύοντα διακανονισμό του Ν.4321/2015(ΦΕΚ 32Α).
Προκειμένου, να ενημερωθείτε σχετικά & εφόσον κρίνεται σκόπιμο να ενταχθείτε, παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην κεντρική υπηρεσία καθώς και στα κατά τόπους γραφεία/τμήματα μέχρι τις 30/04/2015 (ημερομηνία λήξης του παρόντος διακανονισμού).

Εκ της ∆/νσης Εισφορών»

SHARE