Ξεκινάει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το επίδομα ενοικίου και ηλεκτρικού ρεύματος...

Ξεκινάει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το επίδομα ενοικίου και ηλεκτρικού ρεύματος και σίτισης

Ξεκινάει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το επίδομα ενοικίου και ηλεκτρικού ρεύματος και σίτισης

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.ypakp.gr . Η πρόσβαση γίνεται με τους κωδικούς εισόδου στο TAXIS ή μέσω ΚΕΠ.Η τελευταία προθεσμία υποβολής είναι η 20η του Μαΐου.

Δείτε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα εδώ.

Ο αιτών μετά την υποβολή της αίτησης μπορεί να γνωρίζει αν η αίτηση έγινε αποδεκτή ή απορρίφθηκε καθώς και τον λόγο της απόρριψης με μήνυμα που θα αποστέλλεται από το Υπουργείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει στην αίτηση.

SHARE