«Σημαντική ανακούφιση σε μεγάλο αριθμό οφειλετών η κυβερνητική ρύθμιση για τις...

«Σημαντική ανακούφιση σε μεγάλο αριθμό οφειλετών η κυβερνητική ρύθμιση για τις 100 δόσεις»

«Σημαντική  ανακούφιση σε μεγάλο αριθμό οφειλετών η κυβερνητική ρύθμιση για τις 100 δόσεις»

Μια απάντηση στην επιδεινούμενη κρίση, στην οποία έχει περιέλθει η χώρα τα τελευταία χρόνια, στη διαρκή μείωση των μισθών, στην έκρηξη της ανεργίας, στη μείωση των εισοδημάτων, στην πραγματική αδυναμία των πολιτών και των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στο σύνολο των υποχρεώσεών τους και στη συσσώρευση ανείσπρακτων βεβαιωμένων οφειλών, έρχεται να δώσει η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 100 δόσεις. Η ρύθμιση αυτή είναι μέρος μιας πολιτικής αναγκαίας και μη επιδεχόμενης αναβολής, η οποία στοχεύει στην προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας και των πολιτών.

Υπέρογκοι τόκοι, προσαυξήσεις και πρόσθετοι φόροι, που εδώ και πολλά χρόνια έχουν συσσωρευτεί, για να τριπλασιασθούν σχεδόν κατά την πενταετία των μνημονίων φθάνοντας στο 40% του ΑΕΠ τέλος του 2014 ως χρέη σε βάρος εκατομμυρίων νοικοκυριών και εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων ρυθμίζονται – διαγράφονται με τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο, που τέθηκε σε ηλεκτρονική εφαρμογή από την Παρασκευή 17-4-2015.

Πιο συγκεκριμένα, η νέα ρύθμιση αφορά στις αλλαγές που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση με στόχο την αποπληρωμή χρεών με ευνοϊκότερους όρους από προγενέστερες ρυθμίσεις, γεγονός που θα επιφέρει σημαντική ανακούφιση σε μεγάλο αριθμό οφειλετών.

Η παρούσα ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά που οφείλουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία έως 3000 ευρώ, να τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο. Δίνει επίσης τη δυνατότητα σε εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, εφόσον ενταχθούν στη ρύθμιση, να παραμείνουν βιώσιμες.

Η ρύθμιση κινείται σε πιο δίκαιο και ευέλικτο πλαίσιο και ως προς τον αριθμό των δόσεων, που ανέρχονται σε 100 χωρίς προϋποθέσεις και ως προς το ελάχιστο ποσό καταβολής δόσης, που ανέρχεται στα 20 ευρώ.

Οι οφειλές ρυθμίζονται εφάπαξ ή σε 2 έως 100 δόσεις. Οι οφειλέτες ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης έχουν απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/97, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/13 που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή, καθώς και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Οι οφειλέτες, εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να καταβάλουν ως προκαταβολή ποσό της επιλογής τους, μεγαλύτερο των 200 ευρώ προκειμένου να έχουν ισόποση μείωση από το κεφάλαιο, τις προσαυξήσεις και τους τόκους του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξουν. Προκειμένου να ισχύσει αυτή η μερική διαγραφή, θα πρέπει να πληρωθούν κανονικά οι δέκα πρώτες δόσεις της ρύθμισης ή όλες, εφόσον η ρύθμιση είναι μικρότερη των δέκα δόσεων.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται:
H 27η Απριλίου 2015, σε περίπτωση σύναψης ρύθμισης με ποσό προκαταβολής.
Η 26η Μαϊου 2015 , σε περίπτωση σύναψης ρύθμισης μόνο με δόσεις.

Ρυθμιζόμενες οφειλές:
Έως 5.000 ευρώ δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Άνω των 5.000 ευρώ επιβαρύνονται με τόκο 3% ετησίως.
Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Εφόσον υπάρξει ρύθμιση με προκαταβολή (μερική εξόφληση), η προκαταβολή καταβάλλεται εντός τριών ημερών από την αίτηση και η πρώτη δόση έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα. Οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα.

Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα δυσχερή οικονομικά μεγέθη που παραλάβαμε. Γνωρίζουμε το μέγεθος της καταστροφής που έχουν επιφέρει στην πραγματική μας οικονομία οι μονόδρομοι των μνημονιακών κυβερνήσεων. Πιστοί στις προεκλογικές μας υποσχέσεις και το πρόγραμμα της Θεσ/νίκης κάνουμε μικρά βήματα σε ένα δύσβατο δρόμο. Στόχος μας να επανενώσουμε τη διαλυμένη πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά χώρα και να την οδηγήσουμε στο ασφαλές και γόνιμο έδαφος της ανασυγκρότησης, της ανάπτυξης, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

SHARE