Διακήρυξη:«Αποκατάσταση Καταπτώσεων από Βραχοπτώσεις Π.Ε. Καρδίτσας (Υποέργο 2)

Διακήρυξη:«Αποκατάσταση Καταπτώσεων από Βραχοπτώσεις Π.Ε. Καρδίτσας (Υποέργο 2)

Διακήρυξη:«Αποκατάσταση Καταπτώσεων από Βραχοπτώσεις Π.Ε. Καρδίτσας (Υποέργο 2)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση Καταπτώσεων από Βραχοπτώσεις Π.Ε. Καρδίτσας (Υποέργο 2)» με προϋπολογισμό 49.000,00 ΕΥΡΩ (με το Φ.Π.Α.)

Κατεβάστε την περίληψη εδώ