Προσφορά για ανάληψη κατασκευής Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας

Προσφορά για ανάληψη κατασκευής Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας

Προσφορά για ανάληψη κατασκευής Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ προτίθεται να διοργανώσει, από 9 έως 14 Οκτωβρίου 2015, την ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στο χώρο των Καπναποθηκών (Περιφερειακή Οδός Καρδίτσας-Τρικάλων).
Καλεί όλες τις ενδιαφερόμενες κατασκευαστικές επιχειρήσεις του κλάδου των Εκθέσεων να καταθέσουν ΚΛΕΙΣΤΕΣ προσφορές για την ανάληψη της κατασκευής των περιπτέρων ως και της εξεύρεσης των εκθετών, στις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου (Ηρ. Πολυτεχνείου 3, 43100 Καρδίτσα, 3ος όρ.- Υπόψη κου Μπράχου).
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ η 18η ΜΑΪΟΥ 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Οι προσφορές θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές

SHARE