Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας

Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας

Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας

Συνεδριάζει στις 28 Απριλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας. Αναλυτικά η ανακοίνωση:


Την 28 η του μηνός Απριλίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ,θα πραγματοποιηθεί η 7/2015 συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας με Θέμα :

Συζήτηση και εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που Αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας Περιπτέρων του Δήμου Καρδίτσας . Εισηγήτρια : Ναταλία Τζέλλου.