Η οικογενειακή εργασία και η αλληλοβοήθεια μεταξύ των γεωργών κρατούν την Ελληνική...

Η οικογενειακή εργασία και η αλληλοβοήθεια μεταξύ των γεωργών κρατούν την Ελληνική γεωργία

Η οικογενειακή εργασία και η αλληλοβοήθεια μεταξύ των γεωργών κρατούν την Ελληνική γεωργία

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2013

Σύμφωνα με αυτά το 2013, συγκριτικά με το 2009, τόσο ο συνολικός αριθμός των εκμεταλλεύσεων της Χώρας όσο και η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκτασή τους μειώθηκαν.

Elstatereuna-2

 

Oι εκτάσεις με μόνιμες καλλιέργειες (αμπέλια και δέντρα) παρουσιάζουν, επίσης, μείωση.Αντιθέτως, οι ετήσιες καλλιέργειες καταγράφουν αύξηση, όπως και οι αρδευόμενες εκτάσεις.

Ο συνολικός αριθμός των εκμεταλλεύσεων με ζώα παρουσιάζει μείωση, εκτός από αυτές που εκτρέφουν προβατοειδή. Ο αριθμός των κεφαλών των ζώων παρουσιάζει μείωση σε όλες τις κατηγορίες ζώων.

Elstatereuna-7

Σε ό,τι αφορά στην απασχόληση στη γεωργία – κτηνοτροφία, η οικογενειακή εργασία και η αλληλοβοήθεια μεταξύ των γεωργών ενισχύονται έναντι μορφών εργασίας με αμοιβή (μόνιμοι και εποχικοί εργάτες). Επιπλέον, η πλειοψηφία των ημερών εργασίας προέρχεται από την απασχόληση των κατόχων των εκμεταλλεύσεων και των μελών της οικογένειάς.

Elstatereuna-8

SHARE