Σε συνεργασία προχωρούν ο Δήμος Αργιθέας και ο Δήμος Καρδίτσας

Σε συνεργασία προχωρούν ο Δήμος Αργιθέας και ο Δήμος Καρδίτσας

Σε συνεργασία προχωρούν ο Δήμος Αργιθέας και ο Δήμος Καρδίτσας

Ομόφωνα δεκτό έγινε από το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας, το αίτημα του Δημάρχου Αργιθέας κ. Τσιβόλα για υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αργιθέας και του Δήμου Καρδίτσας, για παροχή τεχνικής υποστήριξης για έργα από τον τελευταίο.

Τέτοιες συμβάσεις προβλέπονται από τον Καλλικράτη και αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί είναι το πώς θα καλυφθούν τα έξοδα που προκύπτουν από μετακινήσεις και εκτός έδρας. Αυτό το κόστος, σύμφωνα με τον κ. Ελευθερίου, φθάνει περίπου, τα 15.000 ευρώ.

Εξυπακούεται ότι ο Δήμος Αργιθέας θα αναλάβει να το κόστος και στην πορεία θα διευκρινιστεί ο τρόπος καταβολής του αντίστοιχου ποσού, κατόπιν συνεννόησης με την επίτροπο.