«Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π.Ε. Καρδίτσας – Χρήση 2013) (Γ΄...

«Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π.Ε. Καρδίτσας – Χρήση 2013) (Γ΄ Εργολαβία)»

«Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π.Ε. Καρδίτσας – Χρήση 2013) (Γ΄ Εργολαβία)»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π.Ε. Καρδίτσας – Χρήση 2013) (Γ΄ Εργολαβία)» με προϋπολογισμό 73.800,00 ΕΥΡΩ (με το Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καρδίτσας Μπλατσούκα 24, μέχρι τις 28-4-2015.

Για να δείτε την περίληψη κάντε κλικ εδώ