Απαγόρευση Αλιείας στις λίμνες και τους ποταμούς του Νομού Καρδίτσας.

Απαγόρευση Αλιείας στις λίμνες και τους ποταμούς του Νομού Καρδίτσας.

Απαγόρευση Αλιείας στις λίμνες και τους ποταμούς του Νομού Καρδίτσας.

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθμ. 1300/22-4-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας απαγορεύεται η διενέργεια αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις Λίμνες Ν. Πλαστήρα και Σμοκόβου, στους ποταμούς, παραπόταμους και λοιπά εσωτερικά ύδατα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, από 27 Απριλίου 2015 ημέρα Δευτέρα έως 31 Μαΐου 2015 ημέρα Κυριακή, για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών και των υπολοίπων υδρόβιων οργανισμών.

Την τήρηση της απόφασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έχουν οι Αστυνομικές Αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες αρμοδιότητάς τoυς.

Οι παραβάτες διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/70 περί Aλιευτικού Kώδικα και των Νόμων 1740/87 και 2040/92.

Συγκεκριμένα, για τις παραβάσεις των αλιευτικών διατάξεων ή αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις, όπως επιβολή προστίμου, κατάσχεση και εκποίηση των παρανόμων αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση ή καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών

SHARE