Εμπορικός Σύλλογος Καρδίτσας: Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Εμπορικός Σύλλογος Καρδίτσας: Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Εμπορικός Σύλλογος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2015

Το Δ/κό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας καλεί τα μέλη του στην ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 28/4/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ., στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας (Ηρ. Πολυτεχνείου 3, 3ος όροφος) με τα εξής θέματα:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,
2) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ,
3) ΔΙΑΦΟΡΑ.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ