Παρέμβαση του Δημοτικού Συμβούλου Της ΚΑΡ.ΠΟ.Σ. Σπύρου Λάππα

Παρέμβαση του Δημοτικού Συμβούλου Της ΚΑΡ.ΠΟ.Σ. Σπύρου Λάππα

Σχέδιο ψηφίσματος στο ΔΣ σχετικά με την ΠΝΠ για τα ταμειακά διαθέσιμα από την ΚΑΡΠΟΣ

Σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Δήμαρχε και αγαπητοί Συνάδελφοι

Έρχεται σήμερα για συζήτηση στο Δ.Σ. η επιλογή της Κυβέρνησης να ρυθμίσει νομοθετικά με ΠΝΠ την υποχρεωτική μετακίνηση των διαθεσίμων των ΟΤΑ στην ΤτΕ. Θέλουμε ευθύς εξ αρχής να ξεκαθαρίσουμε ότι με τη συγκεκριμένη επιλογή η Κυβέρνηση προς στιγμήν πάει πίσω από την αυτοτέλεια των ΟΤΑ και διαγράφει την αναγκαιότητα για μια διαρκή δημοκρατική διαβούλευση με τους αιρετούς των Δήμων και των Περιφερειών και τα συλλογικά τους όργανα και ότι ο τρόπος αυτός παραγωγής νομοθετικού έργου δεν μας βρίσκει γενικά σύμφωνους, στην προκειμένη περίπτωση όμως οφείλουμε να συνταχθούμε με αυτή την επιλογή, διότι όπως πολύ καλά όλοι μας, ως άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης γνωρίζουμε, η αναγκαστική αυτή επιλογή, που σίγουρα κινείται στα πλαίσια της Συνταγματικής Νομιμότητας, δεν απηχεί την αντίληψη της κυβέρνησης και του ΥΠΕΣΔΑ και δεν πρόκειται να καταστεί κανόνας.

Γιατί όμως τέτοια αντίδραση, για πρώτη φορά ίσως από αυτοδιοικητικές δυνάμεις, που άσκησαν στο παρελθόν δημοτική εξουσία, εμφανίζονται λαλίστατες τώρα, ενώ είχαν καταπιεί τη γλώσσας τους στο παρελθόν όταν:

Επί πέντε χρόνια, οι προηγούμενες κυβερνήσεις έκοβαν συνεχώς χρηματοδότηση και προσωπικό από την Αυτοδιοίκηση, για να εξοικονομήσουν πόρους τους οποίους έριχναν διαρκώς στην ικανοποίηση των δανειστών, δηλαδή “σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο”;

Η υπονόμευση της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ υπήρξε συνεχής και αποτέλεσε συνειδητή πολιτική επιλογή και όχι ανάγκη, όπως εν προκειμένω;

Οι θεσμοί που αποτέλεσαν – και δικαίως – αιτίες πολέμου (casus belli) για τον κόσμο της Αυτοδιοίκησης, όπως π.χ. το μνημονιακό Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ, εισήχθησαν, το πρώτον, στην ελληνική έννομη τάξη με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, και μάλιστα κατ” απόλυτη παρέκκλιση από την προϋπόθεση επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης που τάσσει το Σύνταγμα.

Για ποιο λόγο λοιπόν μια τέτοια αντίδραση όταν η προς ψήφιση ΠΝΠ επί της ουσίας δίνει στην κυβέρνηση, αν χρειαστεί, τη δυνατότητα να κάνει έναν προσωρινό χειρισμό, μία εσωτερική ανακύκλωση της υφιστάμενης μεταξύ των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ρευστότητας, δηλαδή της δίνει τη δυνατότητα να αντλήσει βραχυπρόθεσμα (για 15 μέρες), μέσω της έκδοσης repos έναντι των διαθεσίμων των ΟΤΑ που μεταφέρονται στην ΤτΕ, τα ταμειακά διαθέσιμα που χρειάζεται προσωρινά.
Πρόκειται για απλή μεταφορά των διαθεσίμων των ΟΤΑ από τις εμπορικές τράπεζες στην ΤτΕ. Η έκδοση repos είναι δυνητική για την κυβέρνηση και δεν έχει υλοποιηθεί προς το παρόν. Μια διαδικασία διαδεδομένη σε πολλές χώρες της Ευρώπης και του κόσμου και είναι εύλογη, αφού το κράτος αντλεί προσωρινά ρευστότητα, μέσω “εσωτερικού” δανεισμού, από τους ίδιους τους φορείς τους οποίους το ίδιο επιχορηγεί μέσω του κρατικού προϋπολογισμού.

Διασφαλίζονται με το συγκεκριμένο χειρισμό οι ΟΤΑ;
Η διασφάλιση είναι πλήρης διότι:
1ον. Η τοποθέτηση των διαθεσίμων των ΟΤΑ στην ΤτΕ έναντι των εμπορικών τραπεζών είναι ασφαλέστερη, αλλά και αποδοτικότερη σε ορισμένες περιπτώσεις (ιδίως στις μη προθεσμιακές καταθέσεις). Η μεταφορά επομένως των αποθεματικών τους στην ΤτΕ είναι μία κίνηση την οποία και οι ίδιοι οι ΟΤΑ πιθανόν θα έπρεπε να εξετάσουν – στο πλαίσιο μίας ορθολογικής και χρηστής διαχείρισης. Άλλωστε, για το λόγο αυτό, πολλοί Δήμοι και Περιφέρειες το έχουν ήδη πράξει οικειοθελώς και ανεξάρτητα από την ΠΝΠ.
2ον. Τα ποσά που βρίσκονται κατατεθειμένα στην ΤτΕ είναι οποτεδήποτε διαθέσιμα στους αντίστοιχους φορείς (βλ. την Αττικό Μετρό, που πρόσφατα εκταμίευσε 150 εκατ. ευρώ).
3ον. Σε περίπτωση που εκδοθούν repos, αυτά θα έχουν αποκλειστικά βραχυχρόνια διάρκεια και θα αφορούν μόνο τα διαθέσιμα που οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δεν έχουν άμεσα ανάγκη, αφού ρητά προσδιορίζεται ότι εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της ΠΝΠ τα χρηματικά διαθέσιμα που αφορούν τις ανάγκες των ΟΤΑ σε ορίζοντα 15νθημέρου, επομένως μισθοδοσία και λοιπές τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες είναι απολύτως εξασφαλισμένες. Δηλαδή, το Δημόσιο θα δανειστεί μόνο για 15 μέρες και μόνο τα ποσά που ούτως ή άλλως οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δεν θα χρησιμοποιούσαν μέσα στο 15νθήμερο αυτό και
4ον. Ακόμα και στην υποθετική περίπτωση κατά την οποία κάποιος Δήμος ή κάποια Περιφέρεια υποστεί εξ αυτού του χειρισμού ζημία, προβλέπεται ρητά ότι έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το Δημόσιο.

Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Δήμαρχε και αγαπητοί Συνάδελφοι
είναι δεδομένο ότι μόνο ένα οικονομικά και δημοσιονομικά στιβαρό κράτος είναι αυτό το οποίο μπορεί πάντοτε να εγγυάται τη βιωσιμότητα και την οικονομική στήριξη των ΟΤΑ. Άλλωστε, η σημερινή κυβέρνηση – ακόμα και στην παρούσα δύσκολη συγκυρία – έχει ήδη αποδείξει ότι στηρίζει έμπρακτα την Αυτοδιοίκηση, όχι μόνο σε θεσμικό επίπεδο, αλλά και στο πεδίο της οικονομικής τους επιβίωσης. Και επί τη ευκαιρία να σας πληροφορήσω ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ έχει ήδη αποστείλει ευχαριστήρια επιστολή στην ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την άμεση ανταπόκρισή της σε μία σειρά αιτημάτων της Αυτοδιοίκησης (επέκταση της ρύθμισης των 100 δόσεων και στις οφειλές προς τους ΟΤΑ, παράταση ισχύος των προϋπολογισμών του 2014 για τους Δήμους που δεν έχουν εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το 2015 κ.λπ.).
Ειδικά ως προς τα έμπρακτα μέτρα που παίρνει το ΥΠΕΣΔΑ για τη στήριξη της οικονομικής βιωσιμότητας των ΟΤΑ, η κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί για αναμόρφωση που διέπει το πλαίσιο δημοσιονομικής τους εποπτείας, με κατάργηση των αντισυνταγματικών μνημονιακών διατάξεων. Ως πρώτο βήμα, στο ΥΠΕΣΔΑ – με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας και σε άμεση συνεργασία με τις υπηρεσίες – βρίσκεται σε εξέλιξη μία διαδικασία ουσιαστικής βοήθειας προς τους «κόκκινους» Δήμους. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και με την παρότρυνση και τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ, το ΥΠΕΣΔΑ αναζητεί και δίνει λύσεις, όπως ο συμψηφισμός υποχρεώσεων Δήμων προς το Δημόσιο, σε βάθος χρόνου, όπως ο δανεισμός από το ΤΠΔ με ευνοϊκούς όρους κ.τ.λ.
Η Αυτοδιοίκηση συνολικά, όπως και η ηγεσία της ΚΕΔΕ ειδικότερα, γνωρίζει πολύ καλά ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στους ΟΤΑ κάθε φορά που χρειάζεται, ακόμα και όταν οι ευθύνες ανήκουν στην ίδια την Αυτοδιοίκηση. Αυτό που ζητά τώρα, δεν είναι παρά μία ελάχιστη και προσωρινή διευκόλυνση, με εξασφαλισμένα όλα τα δικαιώματα των ΟΤΑ. Απέναντι σε αυτή την πολιτική πρακτική της Κυβέρνησης αξίζει χείρα βοηθείας στις δύσκολες στιγμές που περνάει ο τόπος μας. Σας ευχαριστώ


Στην συνέχεια , ο επικεφαλής της ΚΑΡ.ΠΟ.Σ Βάϊος Βαρελάς κατέθεσε στο ΔΣ σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με την ΠΝΠ για τα ταμειακά διαθέσιμα

Στην παρούσα περίοδο η κυβέρνηση βρίσκεται στη μέση μιας δύσκολης διαπραγμάτευσης. Δίνει τη μάχη ώστε να βγούμε από την κρίση με την κοινωνία όρθια, χωρίς να πάρει υφεσιακά μέτρα, χωρίς να προχωρήσει σε μειώσεις μισθών και συντάξεων και νέες απολύσεις.

Επί πέντε χρόνια, οι προηγούμενες κυβερνήσεις έκοβαν συνεχώς χρηματοδότηση και προσωπικό από την Αυτοδιοίκηση, υπονόμευαν την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ και με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου εισήγαγαν θεσμούς όπως το μνημονιακό Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ.

Όλοι αυτοί που οδήγησαν τον θεσμό στην εντατική χύνουν σήμερα κροκοδείλια δάκρυα υπερασπιζόμενοι δήθεν την Αυτοδιοίκηση.

H απόφαση της κυβέρνησης για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος σκοπεύει με ένα προσωρινό χειρισμό, να διευκολύνει την βραχυπρόθεσμη ταμειακή ρευστότητα, ώστε να ξεφύγει η χώρα από το ασφυκτικό πλαίσιο που έχουν δημιουργήσει σκόπιμα οι δανειστές μας. Κατά τρόπο μάλιστα που συμφέρει και οικονομικά τους ΟΤΑ (με μεγαλύτερο επιτόκιο) και είναι και ασφαλέστερος (τοποθέτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος).

Η συγκεκριμένη επιλογή δεν σημαίνει, ούτε μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο για αμφισβήτηση της αυτοτέλειας των ΟΤΑ και της ανάγκης για διαρκή δημοκρατική διαβούλευση της κυβέρνησης με τους αιρετούς των Δήμων και των Περιφερειών και τα συλλογικά τους όργανα.

H αυτοδιοίκηση, όπως και στο παρελθόν, έχει δείξει ότι είναι πρόθυμη να συμβάλει στις εκρηκτικές ανάγκες της πατρίδας και της κοινωνίας μας. Είναι συνεπώς αυτονόητο ότι σε συνεργασία με την Κυβέρνηση θα εκτιμήσει το μέγεθος του προβλήματος, θα συνδράμει στον αγώνα της και θα αντιδράσει ανάλογα.

Ιδιαίτερα όταν αυτή η ενέργεια της μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων εντάσσεται στο πλαίσιο της μη υποχώρησης απέναντι στις πιέσεις που ασκούνται από τους «δανειστές» και τους «θεσμούς», όπου με εργαλείο την πιστωτική ασφυξία, προσπαθούν να σύρουν τη χώρα μας σε άνευ όρων υποχωρήσεις και στην υπογραφή νέου μνημονίου.

Όσοι επιθυμούν να γίνεται διαπραγμάτευση χωρίς να χρησιμοποιηθεί κάθε δυνατότητα να το πουν ξεκάθαρα, και να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στην ελληνική κοινωνία που αισθάνεται για πρώτη φορά μετά από χρόνια λιτότητας και μνημονίου να δίνεται από ελληνική κυβέρνηση μία ειλικρινής μάχη αξιοπρέπειας του λαού μας.

Όλοι και οι φορείς της Αυτοδιοίκησης, όπως και οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά, ότι είμαστε στην ίδια βάρκα. Ή μαζί θα περάσουμε απέναντι ή μαζί θα βουλιάξουμε.

Στο πλαίσιο αυτό, χωρίς πανικό, κατανοούμε και υποστηρίζουμε κάθε ενέργεια που θα επιτρέπει στο κράτος να ανταποκρίνεται στις οικονομικές υποχρεώσεις του και θα σταθούμε στο πλευρό της Κυβέρνησης όσο διαρκεί η διαπραγμάτευση.

 

SHARE