Παράταση της προθεσμίας υποβολής φακέλου από τους αγρότες για την έκδοση άδειας...

Παράταση της προθεσμίας υποβολής φακέλου από τους αγρότες για την έκδοση άδειας χρήσης νερού

Παράταση της προθεσμίας υποβολής φακέλου από τους αγρότες για την έκδοση άδειας χρήσης νερού

Με πρωτοβουλία της Χρυσούλας Κατσαβριά – Σιωροπούλου, κατατέθηκε από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφορα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων, με την οποία ζητείται η εύλογη παράταση της προθεσμίας υποβολής φακέλου από τους αγρότες για την έκδοση άδειας χρήσης νερού, η οποία λήγει στις 30.4.2015. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να δοθεί παράταση, δεδομένου ότι το θεσμικό πλαίσιο είναι πολύπλοκο, πολλοί αγρότες δεν έχουν συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έτσι απειλούνται με πρόστιμα.