Υποχρεωτική Αργία η Πρωτομαγιά με Υπουργική Απόφαση

Υποχρεωτική Αργία η Πρωτομαγιά με Υπουργική Απόφαση

Υποχρεωτική Αργία η Πρωτομαγιά με Υπουργική Απόφαση

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 13611/274/1-4-2015 (ΦΕΚ 654 Β΄ 21-4-21015) απόφαση του Υπουργού Εργασίας καθορίζετε η 1η Μαΐου 2015, ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλα τα καταστήματα, τις βιομηχανίες, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές.

SHARE