Προσοχή στις συναλλαγές με Κύπρο και Βουλγαρία

Προσοχή στις συναλλαγές με Κύπρο και Βουλγαρία

Προσοχή στις συναλλαγές με Κύπρο και Βουλγαρία

Μέχρι πρότινος οι πληρωμές σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος, παρουσίαζαν έναν προβληματισμό για τις επιχειρήσεις κατά την διαδικασία του ελέγχου. Ο επιχειρηματίας καλούνταν να αποδείξει ότι οι πληρωμές αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές της εταιρίας, και δεν έχουν ως αποτέλεσμα την μεταφορά κερδών, εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό την φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. Ο επιτηδευματίας έπρεπε να διαθέτει συγκεκριμένα δικαιολογητικά για την απόδειξη του μαχητού αυτού τεκμηρίου.

Ποια είναι αυτά;

α)Εμπορική συμφωνία ή σύμβασης έργου θεωρημένη από την ΔΟΥ
β)Παραστατικά πώλησης και αποδεικτικά πληρωμής
γ)Έγγραφα διακίνησης εφόσον η συναλλαγή αφορά αγαθά κα πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής εφόσον αφορά υπηρεσία
δ)Η συναλλασσόμενη εταιρία να έχει φυσική υπόσταση(έλεγχος ΑΦΜ) και η δαπάνη να είναι παραγωγική(τώρα το πώς αποδεικνύεται αυτό είναι άλλο θέμα, ενδεικτικά ΠΟΛ 1225/2011)

Με την εισαγωγή του άρθρου 21 του Ν.4321/2015 που ισχύει από 21-3-2015, καλούνται οι επιχειρήσεις που διενεργούν πληρωμές σε τέτοια κράτη, να καταβάλουν και φόρο 26% επί της αξίας του τιμολογίου, μέχρις ότου διενεργήσει έλεγχο η ΔΟΥ και εγκρίνει την νομιμότητα της συναλλαγής, και μετά θα τον επιστρέψει στον επιτηδευματία.
Όπως ήταν λογικό, όλοι οι φορείς αντέδρασαν καθώς κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στην ρευστότητα των επιχειρήσεων. Συνέπεια αυτού να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της υπουργικής απόφασης με το οποίο ρυθμίζονται οι διαδικασίες του παραπάνω άρθρου.

Για να δούμε όμως τι αναφέρεται στα άρθρα προς διαβούλευση:

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να απαλλάσσονται του φόρου 26% εφόσον δηλώσουν ηλεκτρονικά εντός 10ημέρου από την ολοκλήρωση της, την συναλλαγή και εφόσον υπάρχουν:

Α)παραστατικά διακίνησης(ότι προβλέπεται από την ΠΟΛ 1225/2011)
Β)έγγραφη σύμβαση έργου( ότι προβλέπεται από την ΠΟΛ 1225/2011)
Γ)Ισολογισμοί των τελευταίων τριών (3) ετών της αλλοδαπής εταιρείας(ότι προβλέπεται από την ΠΟΛ 1225/2011)
Δ)Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας του προμηθευτή ή να φορολογείται και εκεί(ότι προβλέπεται από την ΠΟΛ 1225/2011)
Ε)Αφορούν συναλλαγές με εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, η τιμή του προϊόντος καθορίζεται από οργανωμένη χρ. αγορά κλπ(ότι προβλέπεται από την ΠΟΛ 1225/2011)

Συνεπώς με το σχέδιο προς διαβούλευση τα δικαιολογητικά που ήταν υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις να διαθέτουν, πρέπει τώρα(με την έναρξη ισχύος) να τα δηλώσουν εντός δεκαημέρου για απαλλαγή από τον νεοθεσπισμένο φόρο 26% καθώς και να έχουν το δικαίωμα να εκπέσουν αυτές τις δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα.

Όπως φαίνεται το σχέδιο θα ψηφιστεί με την μορφή που αναφέρθηκε παραπάνω, καθώς με την έναρξη της διαβούλευσης, οι φορείς δείχνουν να συμφωνούν. Οι επιχειρήσεις και λοιποί επιτηδευματίες θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί κατά την πραγματοποίηση αυτών των δαπανών, να συμβουλεύονται και να ενημερώνουν τον λογιστή τους πριν από κάθε τέτοια πράξη, καθώς αν δεν το πράξουν, κινδυνεύουν να βρεθούν προ εκπλήξεως αντιμέτωποι με ένα διόλου ασήμαντο φορολογικό βάρος που πολλές φορές δεν είναι αντιστρέψιμο.

Taxshield logo

Βασιλόγαμβρος χρήστος
Οικονομολόγος-Λογιστής
Ηρώων Πολυτεχνείου 6,Καρδίτσα
τηλ:2441_181025,email:c.vasilogambros@gmail.com

SHARE
Οικονομολόγος-Λογιστής. Απόφοιτος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Ηρώων Πολυτεχνείου 6, Καρδίτσα. Τηλ: 2441181025.