Συνεδριάζει την Τετάρτη 29/04/2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά

Συνεδριάζει την Τετάρτη 29/04/2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά

Συνεδριάζει την Τετάρτη 29/04/2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά

Συνεδριάζει την Τετάρτη 29/04/2015 και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλαμά. Αναλυτικά η Ανακοίνωση – Πρόσκληση:


Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, για τακτική συνεδρίαση στις: 29 – 04 – 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

1.-Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Παλαμά [A΄ Τρίμηνο].

Εισηγητής Δήμαρχος

2.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Συντήρηση – περιποίηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Παλαμά» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας.

Εισηγητής Δήμαρχος

3.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Κοπή χόρτων Δ.Ε. Φύλλου (πυροπροστασία 2015)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας.

Εισηγητής Δήμαρχος

4.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Κοπή χόρτων Δ.Ε. Σελλάνων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας.

Εισηγητής Δήμαρχος

5.-Έγκριση μελέτης της προμήθειας: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ. Παλαμά)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.

Εισηγητής Δήμαρχος

6.-Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης: «Οριοθέτηση Δημοτικών εκτάσεων -ΣΑΤΑ 2015»

Εισηγητής Δήμαρχος

7.-Ανάκληση της υπ΄ αριθμ.: 421 / 2012 Α.Δ.Σ.

Εισηγητής Δήμαρχος

8.-Συμμετοχή Αιρετών στις εργασίες του Ετήσιου Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε., που θα πραγματοποιηθεί στη Σιθωνία Χαλκιδικής, 7-9 Μαΐου 2015.
Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

9.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 04 / 2015 Α.Τ.Σ. της Τ. Κ. Αγίας Τριάδας.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

10.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 05 / 2015 Α.Τ.Σ. της Τ. Κ. Αγίας Τριάδας.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

11.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 06 / 2015 Α.Τ.Σ. της Τ. Κ. Αγίας Τριάδας.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

12.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 15 / 2015 Α.Τ.Σ. της Κοσκινά.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

13.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του αρμοδίου υπαλλήλου επί των Βεβαιωτικών Καταλόγων του Δήμου Νικολάου Τσιμούρτου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Τζέλλας

14.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Φωτίου Κατσάρα του Κωνσταντίνου.

Εισηγητής Δήμαρχος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΑΖΟΥΝΗΣ

SHARE