Άνεμος Δημοκρατίας στα σχολεία

Άνεμος Δημοκρατίας στα σχολεία

Η Ν.Ε. Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ για το σχέδιο Νόμου για την παιδεία

Άνεμος Δημοκρατίας στα σχολεία

Στο σχέδιο νόμου, που ψηφίζεται με τη διαδικασία του επείγοντος, περιλαμβάνονται τα άμεσα μέτρα του Υπουργείου Παιδείας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι αναγκαστική επιλογή για το Υπουργείο Παιδείας που πρέπει να ρυθμίσει ζητήματα όχι μόνον των επόμενων αλλά και της φετινής σχολικής χρονιάς, εφόσον θέλει να υλοποιήσει τις προγραμματικές του δεσμεύσεις. Δεσμεύσεις που έχουν να κάνουν με την κατάργηση εμβληματικών νεοφιλελεύθερων και μνημονιακών μέτρων, προκειμένου να θεραπευτούν ανοιχτές πληγές με βαθιά ταξικό πρόσημο, αλλά και να τεθούν οι προϋποθέσεις για την ολοκληρωμένη, σε βάθος χρόνου, εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, στην κατεύθυνση για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί πολιτικά: τον εκδημοκρατισμό των δομών από κοινού με την ποιοτική αναβάθμιση των περιεχομένων ή αλλιώς «καλά» γράμματα για όλους τους νέους στο πλαίσιο μιας σύγχρονης δημοκρατικής αγωγής. Οι ρυθμίσεις που κατατέθηκαν, είναι απλώς η εισαγωγή. Αλλά μια εισαγωγή τολμηρή και έντιμη, που έχει επιπλέον στοιχεία «τομής». Ας δούμε προσεκτικά τις ρυθμίσεις:
– Ανασύσταση των καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για δημοφιλέστατες ειδικότητες (νοσηλευτικές, γραφιστικές, κομμωτικές κ.α.) που εκδιωκόμενες από το δημόσιο σχολείο είχαν ουσιαστικά δοθεί ως δώρο στην ιδιωτική «δια βίου μάθηση», αποκλείοντας πρακτικά τους νέους των φτωχότερα στρωμάτων από την επαγγελματική εκπαίδευση. Η παράλληλη επαναπρόσληψη των απολυμένων εκπαιδευτικών με άμεση αποκατάσταση των οργανικών τους θέσεων στην εκπαίδευση, όχι μόνον αποκαθιστά την κατάφωρη αδικία εις βάρος τους αλλά αποκαθιστά και την δυνατότητα των ΕΠΑΛ να λειτουργήσουν σωστότερα από την επόμενη κιόλας χρονιά.
– Επαναφορά του μ.ο. προαγωγής και απόλυσης των μαθητών λυκείου στο 9,5 και κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων. Πρόκειται για πολιτική επιλογή με διπλό, παιδαγωγικό και κοινωνικό χαρακτήρα, που μάλιστα αναφέρεται και ρητά στην αιτιολογική έκθεση: «…η επιλογή του 50% των θεμάτων των προαγωγικών εξετάσεων από την Τράπεζα Θεμάτων όπως και ο ορισμός του γενικού Μ.Ο. ετήσιας επίδοσης των μαθητών του λυκείου στο Δέκα, λειτούργησαν ως μέτρα ανάσχεσης της ροής των μαθητών από την είσοδό τους στο λύκειο ως την αποφοίτηση από αυτό, εις βάρος των πλέον ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων. Παράλληλα, η υποχρεωτική χρήση της Τράπεζας Θεμάτων καταργεί στην πράξη την διδακτική και παιδαγωγική αυτονομία του διδάσκοντα που έχει άμεση σχέση και πληρέστερη γνώση των ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών».
– Επαναφορά του Πειραματικού χαρακτήρα στα ομώνυμα δημόσια σχολεία, που οι προηγούμενες κυβερνήσεις επιχείρησαν συστηματικά να μεταλλάξουν σε «σχολεία αριστείας». Σημείο αιχμής: ο τρόπος επιλογής των μαθητών τους, που ορθά προβλέπεται για την πλειονότητα των σχολείων αυτών να γίνεται με κλήρωση, ώστε ο πληθυσμός τους να είναι κατά το δυνατόν κοινωνικά αντιπροσωπευτικός και όχι σκληρά κοινωνικά επιλεγμένος, όπως συμβαίνει με τις εισαγωγικές εξετάσεις.
– Άνοιγμα περισσότερων δυνατοτήτων επιλογής σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τους αποφοίτους λυκείου, χωρίς αύξηση των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων, όπως προέβλεπε η καταργούμενη διάταξη του θηριώδους νόμου 4186/13 του κ. Αρβανιτόπουλου. Οι μαθητές θ’ ανακουφιστούν σε σχέση μ’ αυτό που τους περίμενε αν δεν γινόταν αυτή η αλλαγή. Βέβαια δεν υπάρχει τέλειο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων. Οφείλουμε ν’ ανοίξουμε κάποια στιγμή με τόλμη τη συζήτηση για την ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη μόνη προοπτική απαλλαγής από εγγενείς παθογένειες εξετάσεων τύπου πανελλαδικών, στο πλαίσιο βέβαια ενός συνολικότερου επανασχεδιασμού του εκπαιδευτικού συστήματος.
– Τέλος, προωθείται μια πρωτοποριακή αλλαγή στη διοίκηση της εκπαίδευσης και είναι ακριβώς η συνεκτίμηση της άποψης των ίδιων των εκπαιδευτικών στην επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης. Η αλλαγή αυτή, που έχει ξεσηκώσει την μήνι των μνημονιακών και πάσης φύσεως συντηρητικών, αποτελεί κατά τη γνώμη μας δημοκρατική τομή για τα δεδομένα της παραδοσιακά συγκεντρωτικής και ιεραρχικής διοικητικής δομής της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Χρειάζεται βέβαια για να λειτουργήσει σωστά η συνολική αναθεώρηση του συστήματος διοίκησης και οργάνωσης και του ρόλου των στελεχών. Ωστόσο, βάζει ένα θεμέλιο λίθο για την εγκαθίδρυση μιας πιο συμμετοχικής, πιο αυτοδιαχειριστικής αντίληψης, που θα λειτουργήσει, βέβαια, μόνον αν στηριχθεί «από τα κάτω», όπως είναι και η πρόθεση του νομοθέτη. Αν, δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων πάρουν το ρίσκο να εκτεθούν στις ευθύνες μιας, σε σημαντικό βαθμό, αιρετής και άρα αμοιβαία κρινόμενης διευθυντικής λειτουργίας.
Η Ν.Ε. Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ χαιρετίζει αυτά τα μέτρα, τα οποία μετά από 5 χρόνια μνημονιακής ισοπέδωσης, φέρνουν έναν άνεμο δημοκρατίας στα σχολεία μας.

Γραφείο Τύπου ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 27-04-2015

SHARE