Δείτε αν χρωστάτε το Ε.Ε.Τ.Α

Δείτε αν χρωστάτε το Ε.Ε.Τ.Α

Μπορείτε να δείτε και να τυπώσετε αναλυτικά τα στοιχεία των ακινήτων για τα οποία οφείλετε Ε.Ε.Τ.Α. και την ειδοποίηση με ταυτότητας οφειλής (Τ.Ο.) κάνοντας κλικ  στο σύνδεσμο http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html

eta2

Αμέσως μετά θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τους κωδικούς taxisnet

Καταχωρήστε τους μοναδικούς κωδικούς TAXISNET που διαθέτετε, και στην συνέχεια επιλέξτε»ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ Ε.Ε.Τ.Α. 2013″

eta

Εκτυπώστε το έγγραφο που εμφανίζεται στην οθόνη και προσκομίστε το για πληρωμή στην τράπεζα

 

SHARE