Κατάργηση πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης ζητά ο ΣΑΤΕ

Κατάργηση πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης ζητά ο ΣΑΤΕ

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη και τον Αναπλ. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών Χρ. Σπίρτζη, ο σύνδεσμος ζητά την επέκταση ισχύος του άρθρου 157 του Ν.4281/2014, που καταργεί τις πρόσθετες εγγυητικές καλής εκτέλεσης.

Αναλυτικά το κείμενο επιστολής:

Κύριοι Υπουργοί,

με πρόσφατες προφορικές παρεμβάσεις σας, έχετε ταχθεί υπέρ της άρσης της μεγάλης στενότητας ρευστότητας που χαρακτηρίζει την τελευταία πενταετία και τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, στενότητα που έχει δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα, ακόμη και σε καθόλα υγιείς τεχνικές εταιρείες, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση υλοποίησης των απαραίτητων επενδυτικών σχεδίων για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας, την αδυναμία απορρόφησης κοινοτικών πόρων και την σημαντικότατη αύξησης της ανεργίας.

Διαπιστώνουμε ωστόσο ότι μέχρι και σήμερα δεν έχετε μετουσιώσει αυτές τις προθέσεις σε κάποια θεσμική παρέμβασή σας, περί απελευθέρωσης ρευστότητας προς τις τεχνικές επιχειρήσεις.

Σήμερα, με δεδομένη την άμεση έναρξη ισχύος του εν θέματι άρθρου 157 του 4281/2014 από την ημέρα δημοσίευσης του νόμου, από τις 8/8/2014 και μετά έχουν καταργηθεί οι πρόσθετες εγγυητικές καλής εκτέλεσης στα δημόσια έργα και στις συμβάσεις δημοσίων έργων ζητείται εγγύηση μέχρι του ύψους του 5% του συμβατικού ποσού. Η εν λόγω ρύθμιση δεν έχει αναδρομική ισχύ και ως εκ τούτου εμφανίζεται πολύ περιορισμένη η έκταση εφαρμογής της πρόθεσης του νομοθέτη για απελευθέρωση της ρευστότητας, αφού με τον χρονικό περιορισμό εφαρμογής της εν θέματι ρύθμισης έχει αποκλειστεί το τμήμα των εργοληπτικών επιχειρήσεων που, εντός της κρίσης, είχαν την επιχειρηματική ικανότητα να συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται, να παράγουν και να κατασκευάζουν, παρά τις αντιξοότητες και την παντελή έλλειψη ρευστότητας.

Κατά συνέπεια θεωρούμε επιβεβλημένο να επεκταθεί η εν θέματι ρύθμιση κατάργησης των πρόσθετων εγγυήσεων σε όλες τις εκτελούμενες συμβάσεις δημοσίων έργων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το όφελος προς τον τεχνικό κόσμο, την συνολική οικονομία και απασχόληση στην Χώρα.