Προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων από την ΣΜΥ στα Τρίκαλα

Προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων από την ΣΜΥ στα Τρίκαλα

Αφορά θέσεις διδακτικού προσωπικού

Προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων από την ΣΜΥ στα Τρίκαλα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών) με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση.

Οι θέσεις:

Για το Τμήμα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης:

1

Για το Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης:

2

Τμήμα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης:

3

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ή με συστημένες επιστολές μέσω υπηρεσίας των Κρατικών Ταχυδρομείων (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης, Στρατόπεδο «Καβράκου», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα, μέχρι 15 Μαΐου 15 το αργότερο.

Για να διαβάσετε όλη την προκήρυξη κατεβάστε το συνημμένο αρχείο

 

 

Συνημμένα αρχεία:
SHARE