Επτά μηχανικοί με συμβάσεις έργου στον Βόλο

Επτά μηχανικοί με συμβάσεις έργου στον Βόλο

Επτά μηχανικοί με συμβάσεις έργου στον Βόλο

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «NANOTRIM- Εργαλείο συνεχούς μεταβολής του μεγέθους των τρανζίστορ για τη βελτιστοποίηση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
νανοκλίμακας (Continuous Transistor Sizing Toolset for nanoscale IC optimization)», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουντα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:

Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Μηχανικού Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων με αντικείμενο Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού για ολοκληρωμένα κυκλώματα. Σχεδιασμός και έλεγχος κυκλωμάτων αναφοράς (Διάρκεια: 2 μήνες, Τόπος: Βόλος, Κωδικόςθέσης: 207).

Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, με αντικείμενο Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού. Τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα αναφοράς (Διάρκεια: 2 μήνες, Τόπος: Βόλος, Κωδικός θέσης: 208).

Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με αντικείμενο Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού. Ανάπτυξη και έλεγχος κυκλωμάτων αναφοράς (Διάρκεια: 2 μήνες, Τόπος: Βόλος, Κωδικός θέσης: 210).

Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με αντικείμενο Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού για ολοκληρωμένα
κυκλώματα (Διάρκεια: 2 μήνες, Τόπος: Βόλος, Κωδικός θέσης: 209).

Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με αντικείμενο Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού για ολοκληρωμένα
κυκλώματα (Διάρκεια: 2 μήνες, Τόπος: Βόλος, Κωδικός θέσης: 213).

Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με αντικείμενο Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού με έμφαση στο σχεδιασμό VLSI (Διάρκεια: 2 μήνες, Τόπος: Βόλος, Κωδικός θέσης: 212).

Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με αντικείμενο Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού με έμφαση στο σχεδιασμό VLSI (Διάρκεια: 2 μήνες, Τόπος: Βόλος, Κωδικός θέσης: 211).

Καταληκτική ημερομηνία: 30-4-2015.
Πληροφορίες: κα Όλγα Χατζηδήμου,
Τηλ.: 24210-96744,
e-mail: ohadjidim@ireteth.certh.gr.

SHARE