Μόνο στους πιστοποιημένους φορείς για μεταβολές στις δηλώσεις ΟΣΔΕ

Μόνο στους πιστοποιημένους φορείς για μεταβολές στις δηλώσεις ΟΣΔΕ

Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2015 μέσω της on-line εφαρμογής υποβολής του πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχετικά με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2015 μέσω της on-line εφαρμογής υποβολής του πληροφοριακού συστήματος o ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωστοποιεί ότι:

Για οποιαδήποτε μεταβολή ή διόρθωση των υποβληθέντων στοιχείων της αίτησης μετά την οριστικοποίησή της, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα πρέπει να απευθύνονται στους πιστοποιημένους φορείς Β’ – φορείς αποσφαλμάτωσης που υπάρχουν στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα εκμετάλλευσής τους.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμη και αυτοί που υπέβαλλαν την δήλωση ηλεκτρονικά, προκειμένου να κάνουν κάποια διόρθωση θα πρέπει να απευθυνθούν στους πιστοποιημένους φορείς της περιοχής τους

SHARE