Ως τις 2 Ιουνίου τελικά η παράταση για ρυθμίσεις στα ασφαλιστικά ταμεία

Ως τις 2 Ιουνίου τελικά η παράταση για ρυθμίσεις στα ασφαλιστικά ταμεία

Ως τις 2 Ιουνίου τελικά η παράταση για ρυθμίσεις στα ασφαλιστικά ταμεία

Με τροπολογία προσθήκη στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του Ν. 2190/1920», επιτευχτεί η νομοθετική ρύθμιση της παράτασης των ρυθμίσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 2/6/2015 και αφορά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία πλην ΝΑΤ.