Η ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών μετά τις αλλαγές-Ευνοϊκότεροι όροι

Η ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών μετά τις αλλαγές-Ευνοϊκότεροι όροι

Η ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών μετά τις αλλαγές-Ευνοϊκότεροι όροι

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών για τη ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών μετά τις αλλαγές που επήλθαν με τον ν. 4324/2015 , προκύπτουν ευνοϊκότεροι όροι οι οποίοι παρατίθενται παρακάτω.

    Τελική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση των διατάξεων του Ν. 4321/2015 ορίζεται η 2η Ιουνίου 2015.

  • Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν ασφαλιστικές οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης(εκτός ΝΑΤ)οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1/4/2015. Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 01.04.2015 και εφεξής.(Δεν χρειάζεται να εξοφληθεί το 1ο δίμηνο του ΟΑΕΕ)
  • Για οφειλέτες του ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ προβλέπονται ευνοϊκότεροι όροι σχετικά με την απώλεια της ρύθμισης.

    Συγκεκριμένα, η ρύθμιση απόλλυται, όταν συντρέχουν οι κάτωθι λόγοι:

    – μη καταβολή τρεχουσών εισφορών και

    – καθυστέρηση πέραν του ενός μηνός, τριών δόσεων της ρύθμισης ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης.